Την απόσυρση τεσσάρων παρτίδων του σκευάσματος eprex για αιματολογικές παθήσεις, ζητεί ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Οι εν λόγω παρτίδες προστίθενται σε έξι ακόμη, που είχαν ανακοινωθεί προ ημερών και στις οποίες κατά τη διεξαγωγή μελετών σταθερότητας παρατηρήθηκε απόκλιση σχετικά με την τιμή της ουσίας oxidized methionine.

Οι δέκα συνολικά παρτίδες που αποσύρονται είναι οι εξής:

  • EPREX SD 6000U 0.6ml ΕΗS4T00.
  • EPREX SD 2000U 0.5ml EJS6S01.
  • EPREX SD 2000U 0.5ml EJS6S00.
  • EPREX SD 10000U 1ml EKS5N00.
  • EPREX SD 5000U O.5ml EAS4100.
  • EPREX SD 6000U 0.6ml EAS4200.
  • EPREX SD 8000U 0.8ml EGS6N00.
  • EPREX SD 1000U 0.5ml EBS4F00, ECS1Q00.
  • EPREX SD 2000U 0.5ml EAS1S00.
  • EPREX SD 4000U 0.4ml EAS2X00.