Από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 έως τις 30 Ιουνίου 2017 θα μπορούν να υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ αιτήσεις και δικαιολογητικά για την καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας, ύψους 200 ευρώ.

Αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, σε εγκύκλιο που εξέδωσε η διοίκηση του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, το επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών, εφόσον πάσχουν από τις εξής νόσους:

Φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού).

Δικαιούχοι είναι, επίσης, όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος και οι πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% από πνευμονική νόσο για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου.

Το επίδομα θα καταβάλλεται αφού ο ασφαλισμένος προσκομίσει:

  • Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έλαβε και ούτε θα λάβει το επίδομα από άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιο και δεν έχει νοσηλευθεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των 46 ημερών κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου έως 31 Αυγούστου.
  • Γνωμάτευση ιατρού νοσοκομείου (νοσηλευτικού ιδρύματος σχηματισμών του ΕΣΥ, Πανεπιστημιακού, στρατιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένων κλινικών και μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης και τεχνητού νεφρού) σχετικής με την πάθηση ειδικότητας.

Με τη γνωμάτευση θα πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας του ασφαλισμένου, κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται παραπάνω.

ΚΕΠΑ

Για τους ασφαλισμένους που πάσχουν από πνευμονοπάθεια, απαιτείται επιπλέον η υποβολή Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας από πνευμονική νόσο.

Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ και η χρονική περίοδος για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 έως τις 30 Ιουνίου 2017.

Δημ.Κ.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Γονίδια οικογένειας από την Κολομβία ίσως "φρενάρουν" τη νόσο Alzheimer
Τι είναι οι ηλεκτρολύτες και σε ποιες τροφές τους βρίσκουμε
Περπάτημα: "Φάρμακο" κατά του πόνου στη μέση [μελέτη]