Αναρτήθηκε στον ιστότοπο  http://www.opengov.gr/yyka/?p=1956  η απόφαση του υπουργού Υγείας για τη λίστα με την οποία θα προγραμματίζονται τα τακτικά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία.

Με την απόφαση υλοποιείται σχετική διάταξη στον νόμο 4368/2016, με την οποία επιχειρείται η ενίσχυση της διαφάνειας, η ισότητα και η μείωση των χρόνων αναμονής στις χειρουργικές επεμβάσεις.

Σύμφωνα με το σχέδιο της απόφασης, σε κάθε νοσοκομείο ορίζεται ως υπεύθυνος για την έγκριση της λίστας χειρουργείου και την τήρηση της διαδικασίας διαμόρφωσης της, ο αναπληρωτής διοικητής ή όπου δεν υπάρχει, άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Για τη σύνταξη της λίστας χειρουργείου ορίζεται υπεύθυνος υπάλληλος, ο οποίος προέρχεται από το στελεχιακό δυναμικό του Γραφείου Κίνησης ασθενών ή του Γραφείου Προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών.

Κάθε χειρουργός, μετά την κλινική εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς και με βάση την αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου, συντάσσει γραπτό ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο προσδιορίζει το βαθμό προτεραιότητας της περίπτωσης και τη δυνατότητα χρόνου αναμονής, εντός του οποίου πρέπει να διενεργηθεί η επέμβαση, καθώς και την εκτίμηση για τη διάρκεια της επέμβασης.

Σε περίπτωση που το περιστατικό, κατά το χρονικό διάστημα αναμονής της χειρουργικής επέμβασης, παρουσιάσει επιπλοκές και κρίνεται σοβαρότερο από άλλο περιστατικό της ίδιας κατηγορίας ώστε ενδεχομένως να απαιτηθεί μετακίνηση στη λίστα, ο υπεύθυνος γιατρός αναφέρεται σχετικά με γραπτό σημείωμα.

Περιπτώσεις

Ενδεικτικές είναι οι εξής περιπτώσεις:

Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα, πρέπει να χειρουργούνται μέσα σε 1 - 2 εβδομάδες.

Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, πρέπει να χειρουργούνται μέσα σε 3 - 4 εβδομάδες.

Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσα σε 8 - 12 εβδομάδες.

Περιστατικά με ήπια - μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη, πρέπει να χειρουργούνται μέσα σε 24 εβδομάδες.

Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη πρέπει να χειρουργούνται σε διάστημα άνω των 24 εβδομάδων.

Την αποκλειστική ευθύνη της τήρησης της λίστας φέρει η επιτροπή χειρουργείου.

Ιστότοπος

Η λίστα χειρουργείου, καταρτίζεται χωριστά για κάθε τμήμα του νοσοκομείου εγκρίνεται από τον αναπληρωτή διοικητή και αναρτάται στον ιστότοπο του νοσοκομείου και της ΔΥΠΕ την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε εβδομάδας.

Στη λίστα καταχωρούνται τα πέντε τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ του ασθενούς, ο αριθμός μητρώου του ασθενούς (εφόσον υπάρχει), το είδος του χειρουργείου, η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το περιστατικό, η ημερομηνία κλινικής εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς, η ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης και η εκτιμώμενη διάρκεια της επέμβασης.

Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων του σχετικού νοσοκομείου.

Τα επείγοντα περιστατικά δεν εντάσσονται στη διαδικασία της λίστας.

Προκειμένου να χαρακτηριστεί κάποιο περιστατικό ως επείγον, θα πρέπει να έχει εκτιμηθεί στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) από γιατρό που εφημερεύει. Η χρονική στιγμή της επέμβασης αποφασίζεται από την επιτροπή χειρουργείου.

Δημ.Κ.

 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Ποια είναι τα οφέλη του πράσινου τσαγιού
Να τρέχω με τις φτέρνες ή με τις μύτες των δαχτύλων του ποδιού;
Σύσταση για διακοπή των ινσουλινοεκκριτικών φαρμάκων πριν από την επέμβαση