Την πρόταση με τις 40 δραστικές ουσίες που θα περιέχουν τα φάρμακα που θα μπορούν να πωλούνται εκτός φαρμακείων, δημοσιοποίησε την Πέμπτη ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Ο κατάλογος, που παρατίθεται πιο κάτω, είναι ενδεικτικός, αφορά τα λεγόμενα Φάρμακα Γενικής Διάθεσης (ΓΕΔΙΦΑ) και περιλαμβάνει μορφές, περιεκτικότητες και συσκευασίες εγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων, των οποίων ο τρόπος διάθεσης δύναται να αλλάξει.

Τα εν λόγω σκευάσματα θα μπορούν να μετονομαστούν από “φάρμακα για οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή” σε “φάρμακα για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή - Γενική Διάθεση”.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του ΕΟΦ, οι ενδεικνυόμενες μορφές, περιεκτικότητες και συσκευασίες των εν λόγω προϊόντων πληρούν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 68 του Ν.4389/2016 και της υπ’αριθμ. ΥΑ Γ5(α)51194/18.7.2016 (ΦΕΚ Β΄2219).

Με βάση τον κατάλογο, καλούνται οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις νακαταθέσουν στον ΕΟΦ σχετικές αιτήσεις τροποποίησης τρόπου διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων.

Μπορούν να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις τροποποίησης και για φαρμακευτικά προϊόντα δραστικών ουσιών εκτός καταλόγου, οι οποίες θα αξιολογηθούν κατά περίπτωση σύμφωνα με τα κριτήρια του ισχύοντος νόμου.

Δημ.Κ.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Ποια είναι τα οφέλη του πράσινου τσαγιού
Να τρέχω με τις φτέρνες ή με τις μύτες των δαχτύλων του ποδιού;
Σύσταση για διακοπή των ινσουλινοεκκριτικών φαρμάκων πριν από την επέμβαση