Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρία (ΕΑΕ), με πρόεδρο τον Καθηγητή κ. Παναγιώτη Παναγιωτίδη, και το Ελληνικό Κέντρο Γονιδιωματικής του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών   (ΙΙΒΕΑΑ) της Ακαδημίας Αθηνών, με ιδρυτή και πρόεδρο τον Καθηγητή - Ακαδημαϊκό κ. Γρηγόριο Σκαλκέα, ανακοινώνουν τη συνεργασία τους σχετικά με μια πρωτοποριακή κίνηση στην Ελλάδα, που αφορά στον χαρακτηρισμό του γενετικού προφίλ  ιστοσυμβατότητας με τις πλέον σύγχρονες και ακριβείς μεθόδους.  

Για πρώτη φορά στη χώρα μας  θα δημιουργηθεί Εθνικό Μητρώο 22.000 Ελλήνων, στο οποίο θα  συμμετέχουν εθελοντές  ως δότες μυελού των οστών προς μεταμόσχευση.

Το Εθνικό Μητρώο εθελοντών δοτών  θα αυξήσει τις πιθανότητες εύρεσης ενός HLA συμβατού δότη, με σκοπό τη μεταμόσχευση ασθενών, που πάσχουν από λευχαιμίες και άλλες ασθένειες, ώστε να πραγματοποιηθεί αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Την εθνική αυτή προσπάθεια αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του (ΙΙΒΕΑΑ) Καθηγητής -  Ακαδημαϊκός κ. Δημήτρης Θάνος, στον οποίον ανήκει και η πρωτοβουλία της συνεργασίας αυτής.