Παράταση εφαρμογής δόθηκε από το υπουργείο Υγείας στην εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4486/2017 που αφορά τον τρόπο πρακτικής άσκησης φυσικών νοσοκομείων και ακτινοφυσικών Ιατρικής

Σύμφωνα με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, μέχρι την έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τις λεπτομέρειες τοποθέτησης των ενδιαφερομένων στα νοσοκομεία επιλογής τους για την τριετή εκπαίδευση, θα υποβάλλονται αιτήσεις στα νοσοκομεία, προκειμένου να πραγματοποιούνται τοποθετήσεις για έναρξη και συνέχιση της μονοετούς πρακτικής άσκησης.

Ως εκ τούτου, οι εγκρίσεις τοποθέτησης για την έναρξη της μονοετούς πρακτικής άσκησης που έχουν εκδοθεί παραμένουν σε ισχύ.

Σε ισχύ παραμένουν και οι εγκρίσεις τοποθέτησης για τα επόμενα στάδια της μονοετούς πρακτικής άσκησης (δεύτερο, τρίτο κ.ο.κ.) που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παραπάνω νόμου.

Σύμφωνα με τον κ. Πολάκη, οι υποψήφιοι θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση της αντίστοιχης άδειας άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο 4058/2012 (άρθρο 34, παράγραφος 3).

Τίτλος

Στον νόμο 4486 που ψηφίστηκε πέρυσι και παρατίθεται πιο κάτω (άρθρο 32, παράγραφος 2), προβλέπεται, μεταξύ άλλων, πως ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ιατρική ακτινοφυσική πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους και πως αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση είναι τριετής και γίνεται σε ειδικά εκπαιδευτικά κέντρα σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, στρατιωτικά ή πανεπιστημιακά νοσοκομεία, σε έμμισθες θέσεις ειδικευομένων.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες