Αρνητικά είναι τα σχόλια του PhRMA Innovation Forum (PIF) στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμου για “Αξιολόγηση και Αποζημίωση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης και άλλες διατάξεις”.

Ο φορέας, που εκπροσωπεί 23 ηγέτιδες εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης, είχε εκφράσει από τον Δεκέμβριο τις ενστάσεις του αναφορικά σε συγκεκριμένα σημεία του τότε προς συζήτηση σχεδίου νόμου.

Σήμερα, εκτιμά πως και μετά από την ψήφιση του από τη Βουλή, ο νέος νόμος δε διαμορφώνει ικανό πλαίσιο, ώστε να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που η ηγεσία του υπουργείου Υγείας δεσμεύεται ότι θα επιλύσει.

Αντίθετα, το νέο πλαίσιο το νέο πλαίσιο δημιουργεί σημαντικά προβλήματα αναφορικά στην πρόσβαση των ασθενών σε νέες αλλά και υπάρχουσες θεραπείες.

Περιέχει, επίσης, αδιευκρίνιστα σημεία και σκόπιμες ασάφειες που αναιρούν τις καλές προθέσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο το προεδρείο του Forum, εμφανίζεται επίμονα ένας μονομερής τρόπος θεώρησης των κρίσιμων ζητημάτων, όπου η καινοτομία αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως δαπάνη.

Παράλληλα, η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση διαιωνίζει τις ιστορικές στρεβλώσεις και επιδεινώνει την υφιστάμενη κατάσταση.

Για το λόγο αυτό, το PhRMA Innovation Forum επιμένει στην αναγκαιότητα ουσιαστικών αλλαγών στον ψηφισθέντα νόμο, με στόχο να εξαλειφθούν κάποιες κρίσιμες ανισότητες και προβλήματα.

Προσδοκά ουσιαστικό διάλογο και συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Διαθέτει την τεχνογνωσία και έχει καταθέσει συνετές και ρεαλιστικές προτάσεις, ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή και αδιάλειπτη πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε καινοτόμα αλλά και παλαιότερα φάρμακα.

Εκτιμά πως η υλοποίηση και η εξειδίκευση του φιλόδοξου πλαισίου Αξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας, δε νοείται να μη λάβει υπόψη τεκμηριωμένες προτάσεις της φαρμακευτικής βιομηχανίας, όπως κατατέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση:

“Έχοντας επιλέξει το λάθος ανηφορικό δρόμο των επιβαρύνσεων, ύψους 1,2 δισ. ευρώ για το 2018, φτάνοντας στο σταυροδρόμι της καινοτομίας, η επιλογή της νέας οδού δεν επιτρέπεται να μας οδηγήσει πάλι σε αδιέξοδο”, επισημαίνεται σε ανακοίνωση.

Αγορά

Οι εταιρείες μέλη του PIF αντιπροσωπεύουν το 60% της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς και την πλειονότητα των εγχώριων επενδύσεων σε διεθνείς κλινικές μελέτες με πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, απασχολώντας 3.000 υψηλά καταρτισμένους επαγγελματίες.

Σκοπός του είναι να εξασφαλίσει ότι οι Έλληνες ασθενείς θα έχουν επαρκή και έγκαιρη πρόσβαση στη θεραπεία που χρειάζονται.

Δέσμευσή του είναι να συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να συνεισφέρει στη δημιουργία ενός δίκαιου, δημοκρατικού, διαφανούς, σταθερού και βιώσιμου συστήματος Υγείας, το οποίο θα επιβραβεύει την καινοτομία.