Παραμένει το πρόβλημα με τις ελλείψεις φαρμάκων στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), τα οποία παρατίθενται πιο κάτω, 79 σκευάσματα λείπουν από τα ράφια των φαρμακείων όλης της χώρας.

Από αυτά, τα 39 είναι σκευάσματα για διάφορες παθήσεις, τα 22 είναι νοσοκομειακά φάρμακα, τα πέντε είναι εμβόλια και τα 13 είναι φάρμακα που εισάγει περιστατικά το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).

Οι ελλείψεις είναι χρόνιο ζήτημα στην ελληνική αγορά και αποδίδεται εν μέρει στις “παράλληλες” εξαγωγές. Πρόκειται για εξαγωγές φαρμάκων, τα οποία έχουν εισαχθεί στη χώρα μας για εγχώρια κατανάλωση. Λόγω των μεγάλων διαφορών στις τιμές που επικρατούν σε άλλες χώρες, εξάγονται σε αυτές, αντί να διατεθούν στους Έλληνες ασθενείς.

Ένα φάρμακο με τιμή 10 ευρώ στην Ελλάδα, μπορεί να έχει τιμή 20 ή 30 ευρώ σε χώρα της κεντρικής Ευρώπης και είναι πολύ πιθανό να καταλήξει σε κάποια φαρμακαποθήκη της συγκεκριμένης χώρας.

Οι εξαγωγές αυτού του τύπου είναι νόμιμες, αλλά οδηγούν σε προβλήματα επάρκειας φαρμάκων στη χώρα από την οποία γίνονται. Η Ελλάδα έχει από τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων στην Ευρώπη και είναι πολύ πιθανό προϊόντα που προορίζονται για την εγχώρια αγορά, να διατίθενται τελικά στο εξωτερικό.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του ΕΟΦ για την εξέλιξη των “παράλληλων” εξαγωγών τα τελευταία χρόνια. Το 2014, εξήχθησαν 10,06 εκατομμύρια συσκευασίες φαρμάκων. Το 2015, σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 19,12 εκατομμύρια συσκευασίες.

Το 2016, υπήρξε μία μικρή αύξηση (19,44 εκατομμύρια συσκευασίες), για να ξεπεράσουν πέρυσι τις 20 εκατομμύρια συσκευασίες.

Δικλείδες

Η εθνική νομοθεσία προβλέπει μία σειρά ασφαλιστικών δικλείδων, ώστε να υπάρχει επάρκεια στην αγορά. Προβλέπονται, επίσης, πρόστιμα σε όσους προκαλούν πρόβλημα στην επάρκεια της αγοράς.

Ο ΕΟΦ έχει τη δυνατότητα ακόμη και να απαγορεύσει προσωρινά τις “παράλληλες” εξαγωγές και σε όποιον εξάγει ή συλλέγει φάρμακα προς εξαγωγή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 100.000 έως 1.000.000 ευρώ.

Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώσουν τον ΕΟΦ για κάθε τυχόν διακοπή της διάθεσης του προϊόντος στην ελληνική αγορά, είτε προσωρινή είτε οριστική. Η γνωστοποίηση γίνεται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη διακοπή της διάθεσης του προϊόντος, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις που πρέπει να αιτιολογούνται από την εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τον ΕΟΦ για κάθε ενέργεια τους, που αφορά στη διακοπή διάθεσης του φαρμάκου από την αγορά και για τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η ενέργεια αυτή.

Εισαγωγή

Ο ΕΟΦ μπορεί οποτεδήποτε να προβαίνει στην εισαγωγή οποιουδήποτε προϊόντος, χωρίς ποσοτικούς ή άλλους περιορισμούς, αν οι ανάγκες της Δημόσιας Υγείας το επιβάλλουν ή αν η εταιρεία δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις της.

Σε έκτακτες περιπτώσεις, ο Οργανισμός μπορεί να επιτρέπει την εισαγωγή μη εγκεκριμένων αλλοδαπών φαρμάκων, σε περιορισμένη ποσότητα και για συγκεκριμένους σκοπούς που καθορίζονται σαφώς σε σχετική απόφαση.

Σε περιπτώσεις μη κανονικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων από τους υπεύθυνους φορείς, μπορεί να επιτρέψει τον εφοδιασμό των νοσοκομείων, κλινικών, Κέντρων Υγείας απευθείας από φαρμακευτικές βιομηχανίες ή εμπορικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Οι ξηροί καρποί μπορεί να συμβάλλουν στην απώλεια βάρους [μελέτη]
Ιδανικά πρωινά για απώλεια βάρους
Μπορούν τα κοχλιακά εμφυτεύματα να επιβραδύνουν την άνοια σε ηλικιωμένους;