Πολιτεία και φαρμακευτικές επιχειρήσεις πληρώνουν το μεγαλύτερο κόστος των συνταγογραφούμενων φαρμάκων (82,5% συνολικά), με τους ασθενείς να συμμετέχουν με το υπόλοιπο 17,5%.

Το συνολικό ποσό που πληρώνουν, ωστόσο, οι πολίτες είναι σημαντικά υψηλότερο, καθώς υπάρχουν σημαντικές “ιδιωτικές πληρωμές” για μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ), φάρμακα της “αρνητικής λίστας” ή αποζημιούμενα φάρμακα που επιλέγουν να πληρώσουν οι ίδιοι.

Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν κυρίως προϊόντα, τα οποία έχουν τιμή κάτω από 10 ευρώ και για τα οποία κρίνουν πως δεν τούς συμφέρει να πληρώσουν τον γιατρό για να τούς τα συνταγογραφήσει.

Η φαρμακευτική δαπάνη για το 2018 διαμορφώθηκε, ανά κατηγορία, ως εξής:

Η καθαρή δημόσια εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη (ΕΟΠΥΥ) ανήλθε στο 1,945 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό πρέπει να προστεθούν οι επιστροφές και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις των φαρμακευτικών επιχειρήσεων (clawback – rebates), οι οποίες ανήλθαν στα 990 εκατομμύρια ευρώ.

Η συμμετοχή των ασθενών στη συγκεκριμένη κατηγορία έφτασε πέρυσι στα 625 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί το 17,5% της συνολικής εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης.

Η καθαρή δημόσια φαρμακευτική δαπάνη στα νοσοκομεία ανήλθε στα 530 εκατομμύρια ευρώ, με τη βιομηχανία να επιστρέφει ως clawback και rebates 436 εκατομμύρια. Η συμμετοχή των ασθενών στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι μηδενική.

Το σύνολο των παραπάνω δαπανών (εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή) ανήλθε στα 4,52 δισ. ευρώ. Από αυτά, η Πολιτεία κατέβαλε τα 2,475 δισ. ευρώ (54,7%), οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις το 1,426 δισ. ευρώ (31,5%) και οι πολίτες τα 625 εκατομμύρια ευρώ (13,8%).

Η συμμετοχή των πολιτών συνίσταται σε 364 εκατομμύρια ευρώ (θεσμοθετημένη συμμετοχή 0%, 10% και 25%) και η επιβάρυνση που προκύπτει μεταξύ λιανικής και ασφαλιστικής τιμής των φαρμάκων (261 εκατομμύρια ευρώ).

Ιδιωτική

Το ποσοστό συμμετοχής τους είναι αρκετά χαμηλότερο από αντίστοιχα ποσοστά που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Πορτογαλία (32%).

Το ποσό και το ποσοστό, ωστόσο, ανεβαίνουν εάν συνυπολογιστούν στη φαρμακευτική δαπάνη και οι ιδιωτικές πληρωμές για φάρμακα.

Πρόκειται για ένα ποσό που ξεπέρασε πέρυσι το 1 δισ. ευρώ και αφορά τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (265 εκατομμύρια), φάρμακα της αρνητικής λίστας (115 εκατομμύρια) και αποζημιούμενα φάρμακα που οι ασθενείς επιλέγουν να πληρώσουν (635 εκατομμύρια ευρώ).

Στο τελευταίο ποσό περιλαμβάνονται και 380 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν παράνομες “παράλληλες” εξαγωγές.

Αν, λοιπόν, στα 4,52 δισ. ευρώ της συνολικής εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης προστεθεί και το 1 δισ. ευρώ των ιδιωτικών πληρωμών, το συνολικό ποσό που διατίθεται για φάρμακα ξεπερνά τα 5,5 δισεκατομμύρια, από τα οποία το 1,625 δισ. ευρώ πληρώνουν οι πολίτες.

Δαπάνη

Ο συγκεκριμένος υπολογισμός αποτυπώνει τη φαρμακευτική δαπάνη, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των φαρμάκων και λοιπών φαρμακευτικών ειδών που χορηγούνται στους ασθενείς (συνταγογραφούμενα και μη).

Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη περιλαμβάνει τις δαπάνες για φάρμακο όλων των Ταμείων για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Η καθαρή δημόσια φαρμακευτική δαπάνη είναι το τελικό ποσό που αποζημιώνουν τα Ταμεία μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικών επιστροφών των φαρμακευτικών επιχειρήσεων (clawback και rebates).

Η ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη περιλαμβάνει:

Τα ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων για τα αποζημιούμενα φάρμακα (θεσμοθετημένη συμμετοχή και επιπρόσθετη επιβάρυνση όταν ο ασθενής επιλέγει φάρμακο με υψηλότερη λιανική σε σχέση με την τιμή αποζημίωσης).

Τις ιδιωτικές δαπάνες των πολιτών για τα μη καλυπτόμενα από τα Ταμεία φαρμακευτικά προϊόντα και συναφή είδη.

Τα φάρμακα που πληρώνουν ή επιλέγουν να πληρώσουν στο σύνολό τους, καθώς και την αποζημίωση ή μέρος της δαπάνης από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Οι λοιπές ιδιωτικές πληρωμές για το φάρμακο αφορούν τα ΜΗΣΥΦΑ, τα φάρμακα της “αρνητικής λίστας” που δεν αποζημιώνονται και τα φάρμακα που ο ασθενής επιλέγει να πληρώσει από την τσέπη του.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Οι ξηροί καρποί μπορεί να συμβάλλουν στην απώλεια βάρους [μελέτη]
Ιδανικά πρωινά για απώλεια βάρους
Μπορούν τα κοχλιακά εμφυτεύματα να επιβραδύνουν την άνοια σε ηλικιωμένους;