Για καθυστερήσεις και κωλυσιεργία του υπουργείου Υγείας σε μία σειρά από θέματα που αφορούν οφθαλμικές παθήσεις, κάνει λόγο η Πανελλήνια Ένωση Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (ΠΕΜΗΝ).

Το προεδρείο της Ένωσης εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την καθυστέρηση αναφορικά με φλέγοντα ζητήματα που αφορούν στη σωστή αντιμετώπιση ιατρικών παθήσεων στην Οφθαλμολογία. Ειδικότερα:

Σχετικά με τις ιατρικές πράξεις που εκτελούνται στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ) με τη χρήση φαρμάκων “1 Α” αποκλειστικής νοσοκομειακής χρήσης, βρισκόμαστε ακόμα, σε αναμονή της αντίστοιχης απόφασης του υπουργού Υγείας.

Η εκκρεμότητα παραμένει έπειτα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει εννέα μήνες, από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου 4549/2018.

Σχετικά με τη δυνατότητα των ΜΗΝ να συνάπτουν συμβάσεις με ασφαλιστικούς φορείς, ο ίδιος νόμος 4549/18 στο άρθρο 122 προβλέπει την κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, βάσει των οποίων θα αποζημιώνονται έπειτα από έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον νόμο 4549/2019, η απόφαση “εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου”...

Εννέα μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης, όχι μόνο δεν εκδόθηκαν οι αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις αλλά, το υπουργείο κωφεύει στις εκκλήσεις να υπάρξει συνάντηση με την ΠΕΜΗΝ.

Το προεδρείο της Ένωσης σημειώνει πως η αδικαιολόγητη αυτή κωλυσιεργία είναι σε βάρος του ασθενή και αφήνει εύλογα ερωτηματικά, για σκοπιμότητες που μπορεί να εξυπηρετεί…

Καλεί προσωπικά τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, να αναλάβει τις ευθύνες του και ζητεί άμεση συνάντηση, ώστε να κλείσει αυτή η σημαντική (όπως χαρακτηρίζει) εκκρεμότητα.

Δημ.Κ.