Δομικές αλλαγές στο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, εισηγείται ομάδα καθηγητών στα Οικονομικά της Υγείας.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται μετατροπή των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κίνητρα αποδοτικότητας και συγκέντρωση στον ΕΟΠΥΥ όλων των πόρων της Υγείας.

Η εισήγηση για την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας έγινε την Τρίτη από τη ΔιαΝΕΟσις, κατά τη διάρκεια του Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας.

Συντάκτες της πρότασης είναι οι καθηγητές Γιάννης Κυριόπουλος, Ιωάννης Υφαντόπουλος, Ιωάννης ΤούνταςΜιλτιάδης ΝεκτάριοςΚυριάκος Σουλιώτης, Χρήστος Λιονής, Αναστάσιος Φιλαλήθης.

Αναφερόμενοι στις παθογένειες του συστήματος, οι καθηγητές τόνισαν πως η ικανοποίηση των Ελλήνων από το σύστημα Υγείας είναι η χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή 'Ένωση.

Οι ιδιωτικές δαπάνες Υγείας είναι οι υψηλότερες της Ευρώπης και αγγίζουν το 38%, ενώ το 9% έως 10% των νοικοκυριών βιώνουν "καταστροφικές δαπάνες Υγείας". Αναγκάζονται, δηλαδή, να θυσιάσουν βασικά αγαθά προκειμένου να καλύψουν το κόστος περίθαλψης.

Την ίδια ώρα, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας παραμένει ο αδύναμος κρίκος του συστήματος και δεν υφίσταται στρατηγική προστασίας και προαγωγής Υγείας. 

Για την αλλαγή της εικόνας, οι καθηγητές προτείνουν παρεμβάσεις στον τομέα της διοίκησης.

Εισηγούνται τη δημιουργία "Κέντρου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης" (ΝΠΙΔ), με γνωμοδοτικές αρμοδιότητες. Θα προβαίνει στις απαιτούμενες παρεμβάσεις, προκειμένου το σύστημα Υγείας να καθίσταται πιο αποτελεσματικό.

ΝΠΙΔ

Προτείνουν, επίσης, τη μετατροπή των νοσοκομείων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τη θέσπιση κινήτρων οικονομικής και κλινικής αποδοτικότητας σε τμήματα του ΕΣΥ.

Σε σχέση με τη χρηματοδότηση του συστήματος, επισημαίνουν πως ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να συγκεντρώνει όλους τους δημόσιους πόρους Υγείας και να τους διαχειρίζεται συνολικά.

Οι καθηγητές αναφέρθηκαν και στην αξιοποίηση των 5,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αποτελούν σήμερα την ιδιωτική δαπάνη Υγείας.

Πρότειναν τη κάλυψη του ποσού αυτού μέσω συμπληρωματικής ασφάλισης, η οποία θα είναι δημόσια, ιδιωτική ή κοινωνική.