Αλαλούμ επικρατεί στους κόλπους των ιδιωτικών κλινικών με την χθεσινή δημοσίευση ΚΥΑ "Ειδικές ρυθμίσεις για αύξηση υφιστάμενων και διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ" και ημερομηνία λήξης 6 ημέρες.
Παραθέτουμε ένα μέρος της ΚΥΑ:

Άρθρο 4

Κάλυψη δαπανών

Οι δαπάνες για την εφαρμογή της παρούσας καλύπτονται με έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4682/2020 (Α’ 76), ή/και με βάση τη νομοθεσία που αφορά το ειδικό αποθεματικό του COVID-19, η οποία εκτιμάται κατ’ ελάχιστον σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000 ευρώ), καθώς δεν μπορεί να εκτιμηθούν με ακρίβεια οι ανάγκες που θα προκύψουν εκ της εξέλιξης της διασποράς της νόσου του κορωνοϊού. Στην ανωτέρω περίπτωση εντάσσεται και η οικονομική ενίσχυση που χορηγήθηκε στο Υπουργείο Υγείας με την υπ’αρ. 2/10729/26.02.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και έως τις 30.9.2020.

Σε συνομιλία που είχαμε με παράγοντες της αγοράς, μας επεσήμαναν ότι αντί να ερωτηθούν για το όλο εγχείρημα για τον τρόπο που θα μπορούσε να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των ασθενών, δημοσιεύεται μία ΚΥΑ ελλειπής που μπορεί να τινάξει την όλη προσπάθεια πραγματικά στον αέρα. Λείπουν όπως λέει βασικές λεπτομέρειες και σε αυτή τη περίπτωση οι ποινικές ευθύνες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών κλινικών είναι μεγάλες.

Η επίταξη σε αριθμούς

Με βάση την ΚΥΑ μιλάμε για την υποχρεωτική διάθεση όλων των νοσηλευτικών κλινών και των κλινών ΜΕΘ που υπάρχουν σε ιδιωτικές κλινικές.
Πρώτο ερώτημα: σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι ψυχιατρικές κλινικές, καθώς και οι μονάδες τεχνητού νεφρού;

Σήμερα μόνο οι ιδιωτικές κλινικές (εκτός των ψυχιατρικών και των μονάδων τεχνητού νεφρού) διαθέτουν 15.000 κλίνες, εκ των οποίων 600 είναι ΜΕΘ. Από αυτές ο ιδιωτικός χώρος έχει ήδη παραχωρήσει στο Δημόσιο 120 κλίνες, αλλά όχι για ασθενείς με Covid αλλά για άλλα νοσήματα (εγκεφαλικά, εμφράγματα, πνευμονολογικά κ.λπ.)

Δεύτερο ερώτημα: Κάποιες από τις ΜΕΘ των ιδιωτικών κλινικών, θα χρειαστούν επιπλέον εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή, αναρωτιούνται οι πηγές μπορούν να χρησιμοποιηθεί μέρος των δωρεών που ήδη έχουν γίνει λόγω covid στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας;

Τρίτο ερώτημα: Πως θα γίνει η σύνδεση με το ΕΚΑΒ, θα είναι ηλεκτρονικά και θα πρέπει καθημερινά να ενημερώνουν οι ιδιωτικές κλινικές για την διαθεσιμότητα που έχουν σε ΜΕΘ;

Τέταρτο ερώτημα: Λόγω της έντονης μεταδοτικότητας του κορωνοϊού, κάποιοι εκπρόσωποι του κλάδου έχουν τονίσει στο Υπουργείο Υγείας την αναγκαιότητα να δημιουργηθούν ξεχωριστές υγειονομικές μονάδες μέσα στις δομές τους, διότι διαφορετικά ο κίνδυνος της αύξησης των θανάτων είναι βέβαιος. Πως θα γίνει αυτό και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται;

Έστω και τώρα παράγοντες του κλάδου ζητούν άμεση συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε η ΚΥΑ να είναι λειτουργική για τους ασθενείς.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Οι ξηροί καρποί μπορεί να συμβάλλουν στην απώλεια βάρους [μελέτη]
Ιδανικά πρωινά για απώλεια βάρους
Μπορούν τα κοχλιακά εμφυτεύματα να επιβραδύνουν την άνοια σε ηλικιωμένους;