Όπως αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η ΄Ενωση Ασθενών Ελλάδας, η πανδημία COVID-19 έχει διογκώσει το διαχρονικό πρόβλημα της Ελλάδας αναφορικά με τα αποθέματα αίματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Αύγουστο του 2020 συγκεντρώθηκαν μόλις 33.000 μονάδες αίματος, σε αντίθεση με τις 40.000 μονάδες του αντίστοιχου μήνα του 2019. Ως αποτέλεσμα, οι ασθενείς υφίστανται ολοένα και πιο συχνά επ’ αόριστον αναβολές μεταγγίσεων ή υπομεταγγίσεις που απειλούν την υγεία τους και προκαλούν ταλαιπωρία και κίνδυνο έκθεσης στο νέο κορωνοϊό, λόγω πιο συχνών επισκέψεων στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στην Αττική.

Προτεινόμενα μέτρα 

Τα μέτρα που προτείνει η Ένωση Ασθενών Ελλάδας συνοψίζονται ως εξής:

  • Υλοποίηση του κεντρικού σχεδιασμού του Ε.ΚΕ.Α για το αίμα.
  • Επαναφορά της εισαγωγής αίματος από την Ελβετία στα επίπεδα των προηγούμενων ετών, έως ότου αποκτήσει η χώρα επάρκεια σε αποκλειστικά εθελοντικά προσφερόμενο αίμα.
  • Ενίσχυση της συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας, του Ε.Ο.Δ.Υ. και του Ε.Κ.Ε.Α. με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.), τους αιμοδοτικούς συλλόγους σε όλη την επικράτεια και την τοπική αυτοδιοίκηση για την αύξηση των δράσεων αιμοδοσίας.
  • Απεύθυνση έκκλησης προς τους πολίτες να δώσουν αίμα, σε κάθε ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για την κατάσταση της πανδημίας COVID-19, μέσω τηλεοπτικής μετάδοσης.
  • Συνεργασία με τα Μ.Μ.Ε. πανελλήνιας εμβέλειας ή κυκλοφορίας στο πλαίσιο μίας συστηματικής και όχι ad hoc προσπάθειας κινητοποίησης των πολιτών.
  • Χαρτογράφηση και ενημέρωση του κοινού για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας που πληρούν διευκολυντικά κριτήρια προσέλευσης, όπως οι χώροι εκτός νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
  • Κινητοποίηση του υπουργείου Παιδείας για την απόκτηση αιμοδοτικής συνείδησης στους νέους. 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Νέα θανατηφόρα ασθένεια εξαπλώνεται στην Ιαπωνία
Πώς θα διατηρώ τα επίπεδα ενέργειάς μου υψηλά
Αλήθειες και ψέματα για την αφυδάτωση