Το έργο Transcare “Improving access to healthcare for transgender individuals”/ «Βελτίωση της πρόσβασης των τρανς ατόμων στις υπηρεσίες υγείας» αποτελεί ένα διετές πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014 – 2020) με κεντρικό στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για την ασφαλή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών υγείας στα τρανς άτομα.

Συντονιστής του προγράμματος είναι το ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών», Ιατρική Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, την Colour Youth - Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, τη Θετική Φωνή, τo Orlando LGBT+, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, την Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής - HelMSIC, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ και τη ReadLab -Research Innovation and Development Lab.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των δοµών υγείας από πλέον κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, εξοπλισμένο µε ενσυναίσθηση και κατανόηση της ποικιλομορφίας δημιουργώντας ένα κλίμα αποδοχής και εμπιστοσύνης προς όλες, όλους και όλα ανεξάρτητα από την ταυτότητα ή/και την έκφραση φύλου. Δομές που τα τρανςάτοµα θα νιώθουν ασφαλή και σίγουρα για τις υπηρεσίες που θα δεχθούν και θα µπορούν να εκφράσουν ό,τι τα προβληματίζει, όπως κάθε λήπτης και λήπτρια υπηρεσιών υγείας - ισότιμα και ελεύθερα.

 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Μυϊκή αδυναμία: Ποιες είναι οι συνέπειες
Νέα θανατηφόρα ασθένεια εξαπλώνεται στην Ιαπωνία
Πώς θα διατηρώ τα επίπεδα ενέργειάς μου υψηλά