Ο Εκπαιδευτικός Υγειονομικός Σταθμός Ε.Ε.Σ. Άνω Λιοσίων θέλοντας να επισημάνει τη σπουδαιότητα της πρόληψης των γυναικολογικών προβλημάτων, μέσα από τα προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας, και με στόχο την ευαισθητοποίηση των γυναικών στον προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο, παρέχει υπηρεσίες τόσο σε επίπεδο πρόληψης και ενημέρωσης, όσο και σε επίπεδο έγκαιρης διάγνωσης και καθοδήγησης επειγουσών καταστάσεων.

Στο Γυναικολογικό Ιατρείο του Σταθμού επιτελείται ΔΩΡΕΑΝ o γυναικολογικός έλεγχος που περιλαμβάνει τις εξής  εξετάσεις:

- λήψη ιατρικού ιστορικού

- γυναικολογική εξέταση

  επισκόπηση και ψηλάφηση μαστών, περαιτέρω έλεγχος με μαστογραφία ή 

  υπερηχογράφημα μαστών ανάλογα με τα ευρήματα

- εξέταση και ψηλάφηση κοιλιάς

- έλεγχος έξω γεννητικών οργάνων

- εξέταση κόλπου και τραχήλου της μήτρας

- λήψη test Παπ (τόσο με την συμβατική τεχνική - κλασσική μέθοδο αλλά και με την

  τεχνολογικά εξελιγμένη μέθοδο υγρής φάσης (Thin prep)

- κλασική αμφίχειρη γυναικολογική εξέταση

   ανάλογα με τα ευρήματα περαιτέρω έλεγχος με καλλιέργεια κολπικού και τραχηλικού

   υγρού - αντιβιόγραμμα - υπερηχογραφικό έλεγχο.

Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό του Σταθμού, Επισκέπτριες - Νοσηλεύτριες Ε.Ε.Σ., ο ιατρός Dr. Θεόδωρος Δ.Ν. Ζωγράφος (Μαιευτήρ, Χειρουργός, Γυναικολόγος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών), καθώς και η στενή συνεργασία του ΕΥΣ Ε.Ε.Σ. Άνω Λιοσίων με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, τον Πρόεδρό της κ. Ευάγγελο Φιλόπουλο και το Γενικό - Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο "ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ", εγγυώνται τον άρτιο προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο που πρέπει να κάνει κάθε γυναίκα, μετά την έναρξη των σεξουαλικών επαφών, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.