Ζημιές ύψους 12,3 εκατ. ευρώ κατέγραψε η ΦΑΓΕ το 2016, έναντι κερδών 751.000 το 2015, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις.

Ο τζίρος της εταιρείας ανήλθε στα 159,1 εκατ. ευρώ, ενώ το 2015 είχε διαμορφωθεί στα 182,5 εκατ. ευρώ.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 40,4 εκατ. από 61,2 εκατ. το 2015.

Πηγές: euro2day.gr