Λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά την έγκριση της FDA για το Absorb, Βιοαπορροφήσιμο Αγγειακό Ικρίωμα  (BVS), η Abbott ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να πωλεί τη συσκευή. Η παγκόσμια διακοπή των πωλήσεων, η οποία άρχισε να ισχύει στις 14 Σεπτεμβρίου και καλύπτει όλα τα μεγέθη Absorb BVS και Absorb GT1 BVS, είναι αποτέλεσμα της "χαμηλής εμπορικής απορρόφησης", σύμφωνα με την εταιρεία.

Αν και η συσκευή δεν θα πωλείται πλέον, οι κλινικοί ιατροί μπορούν να συνεχίσουν να εμφυτεύουν τις συσκευές Absorb BVS που ήδη διαθέτουν. Η εταιρεία θα συνεχίσει επίσης να αξιολογεί ασθενείς που έχουν ήδη εμφυτευτεί με Absorb ως μέρος των υφιστάμενων κλινικών δοκιμών.

Το Absorb BVS έλαβε σήμα CE τον Ιανουάριο του 2011, καθιστώντας την Abbott την πρώτη εταιρεία που έφερε στην αγορά ένα βιοαπορροφήσιμο αγγειακό ικρίωμα που εκλύει φάρμακο.  

Νωρίτερα φέτος, η Abbott άρχισε την παρακολούθηση της εμφύτευσης του Absorb GT1 BVS στην Ευρώπη. Η συσκευή αποτέλεσε επίσης αντικείμενο προειδοποίησης ασφάλειας του FDA τον Μάρτιο σημειώνοντας ότι η θεραπεία με το Absorb GT1 BVS συνδέεται με υψηλότερο ποσοστό σημαντικών ανεπιθύμητων καρδιακών συμβαμάτων.

"Η απορρόφηση των πωλήσεων αντιπροσώπευε λιγότερο από το 1 τοις εκατό των συνολικών πωλήσεων stent της Abbott παγκοσμίως. Τα προϊόντα πρώτης γενιάς συχνά περνούν από επαναλήψεις. καθώς αποκτάται εμπειρία από τη χρήση τους. Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοποριακή συσκευή και ενσωματώνουμε τις σπουδές σε ένα προϊόν δεύτερης γενιάς », δήλωσε  η εκπρόσωπος της αγγλικής Abbott Kristina Becker.