Σε 40 κλινικές έχουν διεισδύσει, σύμφωνα με παράγοντες του ιδιωτικού τομέα, οι τράπεζες, ως αντίτιμο των ανεξόφλητων -επί μακρόν- δανειακών υποχρεώσεων που έχουν οι επιχειρήσεις προς τους πιστωτές τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η άνωθεν κατάληξη μπορεί και να προήλθε από κάποιους προμηθευτές των μονάδων, οι οποίοι ουσιαστικά εκχώρησαν τις απαιτήσεις τους από τις κλινικές στις τράπεζες με αποτέλεσμα οι τελευταίες να εξελιχθούν σε "μετοχικούς συνεταίρους". 

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι συμμετοχές των τραπεζών σε κλινικές μπορεί να είναι από μειοψηφία πέριξ του 20% του μετοχικού κεφαλαίου και να φθάνει και το 100%. Αφορά δε κλινικές που διαθέτουν από 80 κλίνες μέχρι και 300 κλίνες.

Στελέχη της αγοράς, επισημαίνουν ότι η εικόνα της δευτεροβάθμιας περίθαλψης αναμένεται να έχει αλλάξει εκ βάθρων μέχρι τα τέλη του 2018 και το βασικότερο γνώρισμα θα είναι η συσπείρωση δυνάμεων στα χέρια ομίλων, ενώ τα λουκέτα θα πρέπει να θεωρούνται βέβαιη κατάληξη για πολλές μονάδες. 

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το 2009 ο κλάδος των κλινικών μετρούσε 130 μονάδες (γενικές και ειδικές κλινικές) και 40 ψυχιατρικές. Το 2017 ο κλάδος περιλαμβάνει 140 κλινικές, εκ των οποίων οι 40 ψυχιατρικές.  Ο κύκλος εργασιών του κλάδου για φέτος αναμένεται να είναι μειωμένος κατά 60% (μετά από τις περικοπές), ενώ δεν υφίσταται πια μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο το 2009 ήταν στο 10% περίπου. Ένα εξίσου χαρακτηριστικό που επιβεβαιώνει την ανύπαρκτη ρευστότητα στον κλάδο είναι και η απουσία επενδύσεων. Πριμ από μία δεκαετία, μας αναφέρει παράγοντας της αγοράς, η απόσβεση μιας επένδυσης πραγματοποιούνταν εντός πενταετίας, σήμερα με τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν δεν υπάρχει περίπτωση απόσβεσης ούτε στη δεκαετία.

Μία παράμετρος που θα ωθήσει στην αναμόρφωση της αγοράς είναι και ο ευρωπαϊκός κανονισμός που ορίζει ότι μέχρι τα τέλη του 2017 θα πρέπει οι τράπεζες να έχουν απεγκλωβιστεί από τομείς δράσης που δεν είναι τραπεζικοί. Πηγές αναφέρουν ότι θα υπάρξει μία χρονική παράταση υλοποίησης του κανονισμού μέχρι και τα τέλη του 2018. Το σίγουρο είναι ότι   θα πρέπει να αναμένουμε ανακατατάξεις στο μετοχικό κεφάλαιο των προαναφερθέντων 40 κλινικών, όπου βασικό ρόλο προβλέπεται να διαδραματίσουν τα funds. Βασική στρατηγική των οποίων είναι η διασπορά της επένδυσης, δηλαδή ο έλεγχος μονάδων ανά την επικράτεια, με πρώτη προτεραιότητα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Επίσης, σε αναζήτηση κλινικών ακούγεται ότι βρίσκονται και ελληνικά εφοπλιστικά γραφεία, η έδρα των οποίων όμως είναι στο εξωτερικό. Βεβαίως, επισημαίνουν πηγές, κανείς δεν γνωρίζει αν τα συγκεκριμένα εφοπλιστικά γραφεία θέλουν να συνεχίσουν την λειτουργία των κλινικών ή ενδιαφέρονται απλά για τα αξιόλογα ακίνητα που διαθέτουν.

Όλα δείχνουν ότι κλάδος μπαίνει σε μία νέα εποχή, όπως επιβεβαιώνει και η πρόσφατη ανακοίνωση του ομίλου Ιασώ, ότι ξεκινά συζητήσεις πώλησης του Ιασώ General στην Hellenic Healthcare Sarl.

Πηγές ξεκαθαρίζουν ότι οι μετοχικές εξελίξεις όσον αφορά τον κλάδο βρίσκονται ακόμη στην αρχή, καθώς μεγάλες κλινικές βρίσκονται σε αναζήτηση «επενδυτή διασώστη». Ήδη ακούγεται ότι κυοφορούνται περί τα 7 deal στην αγορά, καθώς και μία περίπτωση μεγάλης κλινικής που περνά στο Δημόσιο, με όσα διαρρέουν σε παρόχους παράγοντες της κυβέρνησης.