Η πληρωμή του Σεπτεμβρίου θα χρησιμοποιηθεί για να πληρωθεί το clawback του πρώτου εξαμήνου, μας πληροφορούν επιχειρηματίες από τον χώρο της δευτεροβάθμιας περίθαλψης μετά και από την επικοινωνία που είχαν με παράγοντες του ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με τις πηγές μας, ενημερώθηκαν από τον Οργανισμό ότι πριν από τα τέλη του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του Αυγούστου και παράλληλα θα γνωστοποιηθεί και το ακριβές ποσοστό των περικοπών που θα επιβληθούν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι όσον αφορά το clawback, αυτό αναμένεται ότι θα κινηθεί όπως και τα προηγούμενα εξάμηνα μεταξύ 42%-45% διερωτώμενοι γιατί οι περικοπές γίνονται επί του τιμολογίου υποβολής και όχι επί του ποσού που απομένει μετά το πέρας του ελέγχου. Βέβαια, το ακριβές ποσοστό των περικοπών είναι πολύ παραπάνω, μας λέει επιχειρηματίας του κλάδου- σε τιμολόγιο του Ιουλίου που έχει υποβάλει η περικοπή του ποσού είναι στο 85%.

Αν συνεχίσουν έτσι, υπογραμμίζει η ίδια πηγή, του χρόνου τέτοια εποχή δεν θα υπάρχει καμία μονάδα σε ελληνικά χέρια, καθώς άλλες θα έχουν ξεπουληθεί σε ξένα συμφέροντα και άλλες θα έχουν αναστείλει την λειτουργία τους.

Μπορεί, όπως αναφέρεται, το ποσό του προϋπολογισμού να ανέβηκε στα 265 εκατ. ευρώ, όμως οι ετήσιες υποβολές φθάνουν τα 380 εκατ. ευρώ. Πρέπει λοιπόν, όπως λένε παράγοντες από την ιδιωτική δευτεροβάθμια περίθαλψη να βρεθούν κονδύλια για την κάλυψή τους. Όπως μας μεταφέρθηκε, έχουν γίνει διάφορες προτάσεις για να επιτευχθεί αυτό, όπως επί παραδείγματι να δημιουργηθεί ένας κωδικός για τους αιμοκαθαρόμενους. Σήμερα, ο κωδικός είναι σπασμένος στα δύο, και η μία πλευρά αφορά τις αυτόνομες μονάδες, όπου οι περικοπές είναι 14%, ενώ οι μονάδες που βρίσκονται εντός των κλινικών έχουν περικοπές 34%.

Την ίδια στιγμή,  οι εκκαθαρίσεις των υποβολών μηνός Ιουλίου που αφορούν τα Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια έχουν ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου προχωρούν οι οριστικοποιήσεις για το μήνα αυτό.
‘’Επομένως, θα πρέπει να απευθύνεστε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΠΕ.ΔΙ.) που ανήκετε για να προσκομίσετε φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, ώστε να προχωρήσει η σχετική διαδικασία για την εξόφληση του συγκεκριμένου μήνα.’’