Ολοκληρώθηκε η υποβολή των προσφορών από 11 εταιρείες Συμβούλων στην Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ), αναφορικά με την υλοποίηση της κοινοτικής οδηγίας GDPR (Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). Σε συνομιλία που είχαμε με παράγοντα της ΠΕΙΚ, αυτός μας ανέφερε ότι το αντίτιμο για την υλοποίηση του έργου  κυμαίνεται από 3.000 ευρώ έως και 75.000 ευρώ. Από τις προτάσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή, απερρίφθησαν οι 9 και οι άλλες δύο θα παρουσιαστούν στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθεί μεταξύ άλλων και μια πιο λεπτομερής ανάλυση της μεθοδολογίας υλοποίησης και οι τρόποι δέσμευσης στα όσα προβλέπει η κοινοτική οδηγία. Το κόστος σε αυτές είναι για κάθε μία περίπτωση κάτω από 10.000 ευρώ, την οποία και θα πληρώσει ο κάθε κλινικάρχης.

Όπως τόνισε το στέλεχος της αγοράς, η καθημερινότητα των κλινικών πρέπει να αλλάξει και να προσαρμοστεί στο νέο πλαίσιο.  

Οι ασθενείς με το νέο κανονισμό αποκτούν επιπρόσθετα δικαιώματα στην προστασία της ιδιωτικής τους ζωής. Η πολιτική προστασίας αυστηροποιείται.

Η τήρηση του ιατρικού αρχείου υπόκειται σε νέες προϋποθέσεις. Ο τρόπος αποθήκευσης και διαχείρισης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων πρέπει να αλλάξει και να επικαιροποιηθεί.
Υιοθετούνται μηχανισμοί κρυπτογράφησης και καταργούνται οι παραδοσιακές μέθοδοι (πχ. φορητές συσκευές προσωπικής αποθήκευσης) πρόσβασης και διανομής των δεδομένων εντός της εταιρικής δομής. 

Η αρχή της ακρίβειας των δεδομένων επιβάλλει την εκκαθάριση των μη δομημένων προσωπικών δεδομένων (unstructured data cleansing) που υπάρχουν στους εταιρικούς χώρους αποθήκευσης, γεγονός που είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τις κλινικές.
Οι εταιρικές αποφάσεις κατευθύνονται όλο και περισσότερο από τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα (data driven policy).

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται και το νέο Σχέδιο Νόμου για τη λειτουργία των κλινικών το οποίο κατατίθεται στη Βουλή στις   8 Ιανουαρίου προς ψήφιση στις 10 ή 11/1/2018 (καθώς στις 11 έρχονται στην χώρα οι Θεσμοί, ενώ το θέμα θα πρέπει να έχει κλείσει και λόγω του επικείμενου Eurogroup). Βέβαια για το τελικό Σχέδιο, μετά την καθαρογραφή των άρθρων δεν έχει λάβει γνώση όπως μάθαμε ο εκπρόσωπος των Ιδιωτικών Κλινικών που ήταν στην Επιτροπή για τη σύνταξή του.