Μετά από 137 επιστολές αρχικές και συμπληρωματικές σε 84 δημόσια νοσοκομεία της χώρας, 29 επιστολές σε ιδιωτικές κλινικές και μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, 51 επιστολές και συμπληρωματικές αυτών σε 27 εταιρείες εμπορίας φίλτρων τεχνητού νεφρού, έξι επιστολές σε Αρχές Ανταγωνισμού άλλων κρατών της Ε.Ε. (Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία και Κύπρος), η Ελληνική Αρχή έβαλε τέλος σε μία υπόθεση που είχε ξεκινήσει το 2009 με την απόφαση της, ότι δεν υπάρχει κανένα καρτέλ και καμία παραβίαση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην εμπορία υλικών τεχνητού νεφρού.

Μετά από κάποιες καταγγελίες που είχαν γίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού ξεκίνησε το 2009 αυτεπάγγελτη έρευνα στον κλάδο των υλικών και σκευασμάτων σχετικών με τις παθήσεις των νεφρών, για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2001 περί "Προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού" (ή/και άρθρων 1 και 2 του ν. 703/1977, ως ίσχυε) ή/και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Τελικά η απόφασή της το 2017 (εννέα χρόνια μετά) βάζει τέλος στις υποψίες για ενδεχόμενο καρτέλ αθωώνοντας κατά πλειοψηφία τις εταιρείες τις οποίες και έλεγξε μην επιβάλλοντας αντιστοίχως πρόστιμο. Οι εταιρείες αυτές είναι οι εξής:

1. "Πανελλήνιο Σύλλογο Προμηθευτών Υλικών Τεχνητού Νεφρού και Σχετικών Υλικών". 2. "Mediprime Ιατροφαρμακευτικών Ειδών Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία". 3. "Demo Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Φαρμάκων". 4. "Αρήτη Ανώνυμη Εταιρεία Φαρμακευτικών και Ιατρικών Προϊόντων". 5. 'Βέρμα Ντραγκς - Verma Drugs Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Φαρμάκων". 6. "Doctopharma Τηλ. Κ. Γιόκαρης και Σία Εμπορική και Βιομηχανική O.E.". 7. 'Diophar Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Προϊόντων". 8. "Μ. Κοντομήτρου & Σία O.E.". 9. "HEALTH WAY Εισαγωγή - Εμπορία & Εκμετάλλευση Ιατρικού & Υγειονομικού Υλικού Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης". 10. "Ιατρικά Προϊόντα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης". 11. "Ντιάλ - Φίλτρα Τεχνητού Νεφρού Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία". 12. "Ντιαλμέντικα Εισαγωγική, Εμπορική, Βιομηχανική, Γεωργική -Αντιπροσωπείες, Ανώνυμος Εταιρεία". 13. "Nephrotech Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικών Ειδών". 14. "Nephrodynamic Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικών Ειδών". 15. "Αρτλάιφ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Παραϊατρικών και Καλλυντικών Προϊόντων". 16. "Μ.Σ. Ιακωβίδης Ελλάς Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Ιατροτεχνολογικού Υλικού". 17. 'Ευάγγελος Ζέκκας - Λεωνίδας Χατζηαντωνίου και Σία Ε.Ε.". 18. "Angelini Pharma Hellas Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Φαρμάκων" και "Angelini Finanziaria S.p.A" από κοινού και εις ολόκληρον. 19. "Γ. Κρέξης & Υιός Ανώνυμος Εταιρεία". 20. "Hospal Hellas Εισαγωγή και Εμπορία Ιατρικού Εξοπλισμού Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και "GAMBRO AB" από κοινού και εις ολόκληρον. 21. "NOVO M.D. Α.Ε."(πρώην 'Omicron Medical A.E."). 22. "ERGO Ιατρική Προμηθευτική Ανώνυμη Εταιρεία Γενικού Εμπορίου".

Βέβαια καθ όλη την διάρκεια των ελέγχων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σημειώθηκαν αρκετές επιχειρηματικές ανακατατάξεις στον κλάδο της εμπορίας υλικών τεχνητού νεφρού με πιο σημαντικές την πτώχευση της Novo M.D., την εξαγορά της Gambro από την Βaxter (συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο), ενώ η εταιρεία Ergo σταμάτησε την πώληση των φίλτρων τεχνητού νεφρού στην ελληνική αγορά από το 2010.

Μολονότι, ωστόσο, η απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 29/6/2018, πάρθηκε ένα χρόνο πριν τον Μάρτιο του 2017. Μία εξέλιξη που δημιουργεί ερωτηματικά, αν και το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά τις καταγγελίες που εκκρεμούν στην Εισαγγελία κατά εταιρειών εμπορίας φίλτρων τεχνητού νεφρού. Τι θα γίνει δηλαδή με αυτές μετά την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Γονίδια οικογένειας από την Κολομβία ίσως "φρενάρουν" τη νόσο Alzheimer
Τι είναι οι ηλεκτρολύτες και σε ποιες τροφές τους βρίσκουμε
Περπάτημα: "Φάρμακο" κατά του πόνου στη μέση [μελέτη]