Ταχεία αύξηση, από 1,64 δισ. δολάρια το 2017 σε 6,07 δισ. δολάρια το 2024 αναμένεται για την παγκόσμια αγορά ορφανών και σπάνιων δερματολογικών προϊόντων, σύμφωνα με τον πάροχο επιχειρηματικών πληροφοριών GBI Research. 

Στην έρευνά του έχει εντοπίσει τις μεταβαλλόμενες τάσεις στην αγορά ορφανών και σπάνιων δερματολογικών θεραπειών, δίνοντας έμφαση στην σκληροδερμία, την αλωπεκία,  τη λεύκη, κ.λπ.

"Πολλές σπάνιες δερματολογικές διαταραχές σχετίζονται με την υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής, ιδιαίτερα αν η ασθένεια δεν ελέγχεται επαρκώς", σχολίασε η Philippa Salter, αναλύτρια  της GBI Research. "Ωστόσο, η σημερινή αγορά θεραπειών είναι μέχρι σήμερα μια πολύ γενικευμένη περιοχή και ως εκ τούτου μικρή, αλλά αυτό πρόκειται να αλλάξει καθώς πολλά νέα προϊόντα θα εισέλθουν στην αγορά κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης, συμπεριλαμβανομένων θεραπειών για ασθένειες που επί του παρόντος δεν έχουν αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές".

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται και υπερδιπλασιασμός του μεριδίου αγοράς που ελέγχουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία. 

"Πολλές από τις εταιρείες που θα εισέλθουν στην αγορά των ορφανών σκευασμάτων για την καταπολέμηση δερματολογικών παθήσεων κατά την περίοδο πρόβλεψης θα είναι μικρότερες εταιρείες με πιο εξειδικευμένα χαρτοφυλάκια προϊόντων", υποστήριξε η Salter. "Το 2017 μόνο μία εταιρεία πραγματοποίησε πάνω από το 10% των συνολικών εσόδων από την κατηγορία. Ωστόσο, μέχρι το 2024 θα υπάρχουν αρκετές εταιρείες που θα πραγματοποποιούν πάνω από το 85% των εσόδων τους από την θεραπεία που θα προσφέρουν»..

Σύμφωνα με την έρευνα, η καινοτομία των νέων φαρμάκων θα είναι ότι θα στοχεύουν στα βαθύτερα αίτια της νόσου και όχι στην διαχείριση των συμπτωμάτων, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. 

Στα σπάνια δερματολογικά νοσήματα, υπάρχει έντονη ανάγκη για καινοτομία και ανάπτυξη αποτελεσματικών φαρμάκων που να τροποποιούν τη νόσο ", υποστήριξε η Salter. «Μολονότι υπάρχουν 262 ενεργά φάρμακα οι περισσότερες από τις δερματολογικές διαταραχές παραμένουν σπάνιες.»