Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον κλάδο Υγείας καθώς μετά την πώληση του Θεραπευτηρίου Υγεία, προκύπτει ενδεχόμενο πώλησης μέρους ή του συνόλου των μετοχών του ομίλου Ιασώ.

Οι μέτοχοι της μητρικής του ομίλου έχουν δεχθεί μη δεσμευτική προσφορά από ξένο fund, όπως αναφέρει η απάντηση της εταιρείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το private equity fund Oaktree που έχει ενδιαφερθεί στο παρελθόν να επενδύσει στον κλάδο και το οποίο προσφέρει στους μετόχους της Ιασώ 1,5 ευρώ ανά μετοχή. 

Η προσφορά τελεί υπό σειρά αιρέσεων με βασικότερη τη διενέργεια νομικού και οικονομικού ελέγχου. Από την ανακοίνωση πάντως προκύπτει έμμεσα ότι η μη δεσμευτική προσφορά κρίνεται ικανοποιητική ως βάση συζήτησης και επομένως θα παρασχεθεί η δυνατότητα διενέργειας due diligence στην Oaktree.

Τα περί κατάθεσης δημόσιας προσφοράς δεν ισχύουν καθώς αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να έχει δημοσιοποιηθεί ήδη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τον προτείνοντα.

Η μετοχή της εισηγμένης έκλεισε χθες στο 1,07 ευρώ με κέρδη 13,35% και όγκο συναλλαγών στα 1.103.080 τεμάχια.

Σε διάστημα επτά ημερών, η μετοχή έχει καταγράψει κέρδη 26,48%.

Η ανακοίνωση του Ιασώ

Εξάλλου, σε ανακοίνωσή του στο Χρηματιστήριο, το Ιασώ αναφέρει τα εξής:

«Αναφορικά με σημερινά δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού Τύπου, τα οποία αναφέρονται σε Δημόσια Πρόταση από αμερικανικό fund προς τους μετόχους της εταιρίας ΙΑΣΩ Α.Ε. (εφεξής η Εταιρία), και σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρία ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Αρχικά η Εταιρία διευκρινίζει ότι δεν έχει υποβληθεί δημόσια πρόταση για την εξαγορά των μετοχών της.

Η Εταιρία έχει δεχθεί μη δεσμευτική πρόταση από fund του εξωτερικού, η οποία τελεί υπό σειρά αιρέσεων και υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί νομικός και οικονομικός έλεγχος.

Διευκρινίζεται ότι η πρόταση αυτή δύναται να αποσυρθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια του fund και δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα μετουσιωθεί σε δεσμευτική προσφορά».

Πηγές: euro2day.gr