Κυριακή, 05 Σεπτεμβρίου 2021
Γυναίκα, 23 χρονών, 50 κιλά, 170 ύψος

Ιστορικό

Τι μπορεί να προκαλέσει η παρατεταμενη χρήση τοπικών φαρμάκων κατά της ακμής (δηλ. για πολλούς μήνες); Δηλαδή αν πχ κάθε φορά που βγαίνει ένα σπυράκι ή 2 ή 3 και χρησιμοποιείται κάποια αλοιφή με βενζοϊκό υπεροξείδιο, όχι κάθε μέρα αλλα όποτε χρειάζεται, για μηνες, τι επιπτωσεις μπορεί να έχει στον οργανισμό;

Ερώτηση

Τι μπορεί να προκαλέσει η παρατεταμενη χρήση τοπικών φαρμάκων κατά της ακμής; Δηλαδή αν πχ κάθε φορά που βγαίνει ένα σπυράκι ή 2 ή 3 και χρησιμοποιείται κάποια αλοιφή με βενζοϊκό υπεροξείδιο, όχι κάθε μέρα αλλα όποτε χρειάζεται, για μηνες τι επιπτωσεις μπορεί να έχει στον οργανισμό;