Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024, 14:29
Γυναίκα, 20 χρονών, 65 κιλά, 160 ύψος

Ιστορικό

Πολυκυστικες

Ερώτηση

Παίρνω αντισυλληπτικά χάπια δν χρησιμοποιούμαι άλλη μέθοδο αντισυλλήψης, πάνω στο πάθος εξπερματωσε μέσα μου . Την προηγούμενη μέρα δν είχα πάρει το χαπι μου κ γενικότερα δν είχε πάρει σωστές ώρες τα χάπια εκείνη υην εβδομάδα ήμουν στην 12-16 μέρα του κύκλου υπολογίζω . Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εγκυμοσύνης ;