Τα δικά σας σχόλια

Τ.Π. Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Μου έχει γίνει ακριβώς το ίδιο αλλά έχω καθυστέρηση 5 ημερών ..υπάρχει περίπτωση να είμαι έγκυος ?