Σάββατο, 07 Μαΐου 2022
Άνδρας, 52 χρονών, 88 κιλά, 180 ύψος

Ιστορικό

κουραση ασταθεια ζαλες ιλιγγοι προβληματα συντονισμου και αλλα

Ερώτηση

θελω τη γνωμη σας για την μαγνητικη μου MRI ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ: Η εξέταση έγινε σε σύστημα μαγνητικού τομογράφου GE BRIVO 1.5T.Έγιναν διαδοχικές τομές στα τρία επίπεδα με παλμικές ακολουθίες T2 Fr FSE, FLAIR, DWI, T2 * GRE, Τ1 FSE και T1 3D FSPGR πριν και μετά την iv χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας. ΕΥΡΗΜΑΤΑ: Από την FLAIR ακολουθία παρατηρείται μόνο ελάχιστη εκσήμανση της περικοιλιακής λευκής ουσίας και μονήρης εστία υψηλού MR σήματος σε επαφή με την οπίσθια επιφάνεια του θόλου του σωματος της δεξιάς πλάγιας κοιλίας (εστία άτυπης γλοίωσης?). Ικανοποιητικός κατά τα άλλα διαχωρισμός φαιάς -λευκής ουσίας. Φυσιολογική απεικόνιση του κοιλιακού συστήματος. Ήπια διεύρυνση των υπαραχνοειδων χωρων μετωποβρεγματικά άμφω. Δομές μέσης γραμμής χωρίς παρεκτόπιση. Δεν παρατηρείται διακριτή διαταραχή στην πορεία των οπτικων νεύρων ή των οπισθοβολβικων δομων όσο μπορεί να εκτιμηθεί με τα κριτήρια της παρούσας εξέτασης. Δεν παρατηρούνται περιοχές παθολογικής διάχυσης που να συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης πρόσφατου παθολογικού εμφράκτου. Επασβεστωσεις βασικων γαγγλίων και κωναρίου. Μετά την ενδοφλέβια χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας δεν παρατηρείται διακριτός παθολογικός εμπλουτισμός από τις υπο-και υπερσκηνίδιες δομές του εγκεφάλου. Κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση και περαιτέρω έλεγχος. εκ