Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024, 12:28
Άνδρας, 48 χρονών, 70 κιλά, 177 ύψος

Ιστορικό

Σπαστικό ρεβόκρανο

Ερώτηση

Απάντηση εξέτασης: Ο εγκέφαλος εξετάσθηκε σε τρία επίπεδα και τρείς ακολουθίες. Η εξέταση διενεργήθηκε σε μαγν. τομογράφο ge signa Arcitect AIR Edition 3.0 T. Το εγκεφαλικό και το παρεγκεφαλιδικό παρέγχυμα ελεγχονται με φυσιολογικη μοφρολογία και ένταση σημάτων. Το εύρος του κοιλιακού συστήματος ελέγχεται εντός φυσιολογικών όρίων. Επανελέγχεται υποσημαινόμενη διεύρυνση του υπαραχνοειδούς χώρου, ιδιως στους μετοπιαίους λοβούς. Διατηρείται η συμμετρία των μορίων της μεσης γραμμής. Συμπερασμα: Μ.Τ. εγκεφάλου χωρίς ουσιαστική μεταβολη΄συγκυρικά μετη εξέταση.....