Τα δικά σας σχόλια

S.X. Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση! Γίνεται να έχω στρεπτοκοκκο χωρίς να έχω καθόλου πυρετό ?