Τα δικά σας σχόλια

Ν.Π. Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2020

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση σας. Κάτι ακόμη, θεραπεία με διαμαγνητικη αντλία επιτρέπεται στην περίπτωση μου?