Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023, 13:04
Γυναίκα, 39 χρονών, 85 κιλά, 167 ύψος

Ιστορικό

Δεν αντιμετωπίζω κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας

Ερώτηση

Μετά από μια ανωδυνη μακροσκοπική αιματουρία, έκανα αξονική πυελογραφια η οποία έδειξε λιθίαση στο δεξί νεφρό. Μεχρι τον προγραμματισμό της λιθοτριψίας παρατήρησα ότι είχα αλλά 3 περιστατικά αιματουρίας (,σε διάστημα 1 μήνα) πάντα λίγες μέρες μετά τη σεξουαλική επαφή. Ο γυναικολογικος μου έλεγχος είναι πρόσφατος και καθαρός. Σχετίζονται η επαφή με την αιματουρία ή είναι τυχαία γεγονότα;