Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2022, 12:20
Γυναίκα, 60 χρονών, 65 κιλά, 170 ύψος

Ιστορικό

Μια ήπια καρδιακή ανεπαρκεια

Ερώτηση

Ακτινολογικά ευρήματα χωρίς εικόνα πύκνωσης οζωδη σκίαση διαμέτρου 1,4εκστην αριστερή βάση του πνεύμονα ((θηλή μαστού η άλλη παθολογία επανελεγχος να σημειωθεί η ακτινογραφία βγήκε ξαπλωμένη στο κρεββατι