Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023, 22:02
Γυναίκα, 45 χρονών, 79 κιλά, 175 ύψος

Ιστορικό

Εχω ιστορικο σαρκοείδωσης από 2016 με διογκωμένους λεμφαδενες τοτε και οζωδες ερυθημα η οποία ''υποχωρησε'' και εμφάνιζε πλήρη ύφεση από το 2018 και μετά. Ταυτόχρονα το φθινόπωρο του 2022 πέρασα μάλλον ηπια κορονοιο. Σε διαδοχικές ακτινογραφίες έως και τον Αύγουστο του 2022 ο πνευμονας παρουσιαζόταν σχεδόν ή εξ ολοκλήρου φυσιολογικός. Ωστόσο σε ακτινογραφια θωρακα του Απριλίου 2023 αναφέρεται μεταξύ άλλων'' Χωρίς σαφή εικόνα ενεργού πνευμονικής νόσου. Μικροζιδιακή απεικόνιση πνευμονικού πεδίου δεξιά ,χρήζει συνεκτίμηση με προγενέστερο απεικονιστικό έλεγχο.Πύλες και πλευροδιαφραγματικές γωνίες ελεύθερες.'' Είναι κάτι το ανησυχητικό που χρειάζεται pet scan;

Ερώτηση

σε ακτινογραφια θωρακα του Απριλίου 2023 αναφέρεται μεταξύ άλλων'' Χωρίς σαφή εικόνα ενεργού πνευμονικής νόσου. Μικροζιδιακή απεικόνιση πνευμονικού πεδίου δεξιά ,χρήζει συνεκτίμηση με προγενέστερο απεικονιστικό έλεγχο.Πύλες και πλευροδιαφραγματικές γωνίες ελεύθερες.'' Είναι κάτι το ανησυχητικό που χρειάζεται pet scan;