Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2023, 18:55
Άνδρας, 58 χρονών, 80 κιλά, 189 ύψος

Ιστορικό

2020: πνευμονία και νοσηλία 7 ημερών στο νοσ. Αγίας Όλγας (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ). 2023: ασθένεια από COVID-19 και εκδήλωση πνευμονίας με νοσηλία στον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ. Χρήση μάσκας για παροχή οξυγόνου 24/7. Χρόνιος καπνιστής. Έχει ζάχαρο και λαμβάνει ινσουλίνη. Γνωμάτευση-ΕΥΡΗΜΑΤΑ Ο έλεγχος έγινε με πολυτομικό αξονικό τομογράφο 16 τομών και με τομές πάχους 5 χιλ. Πολλαπλές πνευμονικές διηθήσεις άμφω, κυρίως στους άνω πνευμονικούς λοβούς και στον αριστερό κάτω πνευμονικό λοβό. Παρατηρείται διάταση των βρογχιολίων, παρουσία μικρών εμφυσηματικών κύστεων και εκτεταμένες περιοχές με εικόνα θαμβής υάλου. Εμφυσιματική κύστη διαμέτρου 2 εκ. παρατηρείται στο αριστερό άνω πνευμονικό λοβό και έτερη αριστερά παραορτικά διαμέτρου 3,5 εκ. με παχύ τοίχωμα (σπηλοποίηση? παλαιά TB?) συσχέτιση με ατομικό ιστορικό. Φυσιολογική ελέγχεται η απεικόνιση και η βατότητα της τραχίας και των στελεχιαίων βρόγχων. Δεν απεικονίζεται περικαρδιακή ή υπεζωκοτικές συλλογές υγρού. Εντός των φυσιολογικών ορίων ελέγχονται οι διαστάσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγειών του μεσοθωρακίου. Δεν παρατηρούνται παθολογικά διογκώμενοι λεμφαδένες από τις διάφορες λεμφαδενικές ομάδες του μεσοθωρακίου, πλην ενός διαμέτρου 13 χιλ. προτροπιδικά, και έτερον 15 χιλ. στον αορτό πνευμονικό χώρο, καλοήθους μορφολογίας. Δεν παρατηρούνται παθολογικά διογκώμενοι πυλαίοι ή μασχαλιαίοι λεμφαδένες, στα πλαίσια της διακριτικής ικανότητας της εξέτασης.

Ερώτηση

Θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε την ιατρική του εικόνα βάσει της παραπάνω γνωμάτευσης που λάβαμε; Δυστυχώς, οι γιατροί του δημοσίου νοσοκομείου δεν είναι διαθέσιμοι για συζήτηση. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.