Τρίτη, 09 Ιουλίου 2024, 14:04
Άνδρας, 61 χρονών, 70 κιλά, 168 ύψος

Ιστορικό

Χαίρετε Είμαι χ.απ. με σπυρομετρηση 25% λειτουργία των πνευμόνων. ήμουν βαρύς καπνιστής και λουστραδορος Μαρμαρων

Ερώτηση

Χαίρετε Είμαι χ.απ. με σπυρομετρηση 25% λειτουργία των πνευμόνων, υπάρχει κάποια εναλλακτική όχι θεραπεία, αλλά καλυτέρευση της ζωής από την δύσπνοια που με πιάνει τακτικά. Ενώ περνώ της υσπνωες μου κανονικά . Περνώ την trimbow.των 172/5/9/ ευχαριστώ προκαταβολικά.