Τα δικά σας σχόλια

Β.Κ. Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020

Ναι,πλευρίτιδα.Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση σας

Β.Κ. Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020

Ναι,πλευρίτιδα.Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση σας

Β.Κ. Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020

Ναι,πλευρίτιδα.Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση σας