Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022, 18:33
Άνδρας, 18 χρονών, 75 κιλά, 177 ύψος

Ιστορικό

Μια φλεγμονή στην κοιλιακή χώρα με συμπτώματα η οποία δεν έχει αντιμετωπίσει για πανω απο 4 μήνες μπορεί να αντιμετωπίστει έστω και αργά;

Ερώτηση

Μια φλεγμονή στην κοιλιακή χώρα με συμπτώματα η οποία δεν έχει αντιμετωπίσει για πανω απο 4 μήνες μπορεί να αντιμετωπίστει έστω και αργά;