Λευχαιμία μυελογενής

Πέμπτη, 09 Ιουνίου 2016

Οξεία μυελογενής λευχαιμία: Δεν είναι μια, αλλά 11 νόσοι

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό New England Journal of Medicine, ανακάλυψε ότι γενετικές διαφορές εξηγούν γιατί ορισμένοι ασθενείς ανταποκρίνονται πολύ καλύτερα στην αγωγή σε σχέση με άλλους.

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Χρόνια μυελογενής λευχαιμία: Εξαετή δεδομένα μελέτης ενισχύουν την ανωτερότητα του nilotinib έναντι του imatinib

Λιγότεροι ασθενείς σε θεραπεία με nilotinib παρουσίασαν εξέλιξη σε προχωρημένο στάδιο της νόσου, γεγονός που αποτελεί βασικό στόχο της θεραπείας για τη Χρόνια μυελογενή λευχαιμία και σημαντικό κλινικό όφελος.

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία: Νέα δεδομένα υποστηρίζουν τη θεραπευτική ανωτερότητα του nilotinib

Δεδομένα από τη μελέτη ENESTnd καταδεικνύουν τάση για μεγαλύτερη συνολική επιβίωση και επιβίωση ελεύθερη συμβαμάτων.

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία: Βαθύτερα επίπεδα ανταπόκρισης με nilotinib

Διπλάσιο ποσοστό ασθενών σε θεραπεία με nilotinib επιτυγχάνει βαθύτερα επίπεδα ανταπόκρισης έναντι του imatinib, σύμφωνα με δεδομένα Φάσης ΙΙΙ.