Ένα από τα κύρια είδη καρκίνου του αίματος δεν είναι μια αλλά 11 διαφορετικές νόσοι, υποδεικνύει λεπτομερής γενετική ανάλυση.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό New England Journal of Medicine, ανακάλυψε ότι γενετικές διαφορές εξηγούν γιατί ορισμένοι ασθενείς ανταποκρίνονται πολύ καλύτερα στην αγωγή σε σχέση με άλλους.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα ευρήματα θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη κλινικών δοκιμών.
Η έρευνα εστίασε στην οξεία μυελογενή λευχαιμία.

Οι επιστήμονες, επι του παρόντος βασίζονται σε εξετάσεις για χρωμοσομικές ανωμαλίες και ανάλυση σε μικροσκόπιο. Στη νέα έρευνα, σε περισσότερους από 1.500 ασθενείς, ερευνητές πραγματοποίησαν πολύ πιο λεπτομερή γενετική ανάλυση του καρκίνου.

Εστίασαν σε περισσότερα από 100 γονίδια που είναι γνωστό πως προκαλούν λευχαιμία και εξέτασαν πώς αλληλοεπιδρούν.
Ανακάλυψαν ότι οι ασθενείς χωρίζονταν σε τουλάχιστον 11 κύριες ομάδες, καθεμία με τη δική της ομάδα γενετικών αλλαγών και κλινικών χαρακτηριστικών.

Ο ερευνητής Dr Peter Campbell, του Wellcome Trust Sanger Institute, δήλωσε ότι τα ευρήματα μπορεί να βοηθήσουν τους γιατρούς να κάνουν πολύ σημαντικές προβλέψεις σχετικά με αυτό που θα συμβεί στους ασθενείς.

Ελπίζει ότι η τεχνική θα εισαχθεί σε κλινικές τα επόμενα χρόνια.

Η Δρ. Έλλη Παπαεμμανουήλ, που έλαβε μέρος στην έρευνα, δήλωσε ότι τα ευρήματα έριξαν νέο φως στις βασικές αιτίες της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας.

Πηγές:
New England Journal of Medicine.