Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

10% των ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες αναπτύσσουν Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση

Οι Συγγενείς Καρδιοπάθειες οδηγούν σε Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση εάν δεν υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των ασθενών.

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

Αρτηριακή υπέρταση: Η έγκαιρη διάγνωση βελτιώνει την ποιότητα ζωής

Η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση έναρξη της θεραπευτικής αγωγής μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση.

Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2010

Συνηθέστερα αίτια της πνευμονικής υπέρτασης

Η πνευμονική υπέρταση δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την αρτηριακή υπέρταση. Η πνευμονική υπέρταση αφορά μόνο τις αρτηρίες των πνευμόνων.

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

Δράσεις Ενημέρωσης για την Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση

Η Φαρμακευτική Εταιρεία Βιοτεχνολογίας Actelion διοργανώνει στο πλαίσιο του 30ου Πανελλήνιου Καρδιολογικού Συνεδρίου, εκπαιδευτική συνάντηση με τίτλο ‘Networking στην Πνευμονική Υπέρταση’.