Υπέρηχος

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2008

Ο υπέρηχος στην Ουρολογία

Με την εξέταση του υπερήχου είμαστε σε θέση να πάρουμε πάρα πολλές απαντήσεις και μάλιστα άμεσα.

Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2008

Διορθικός υπέρηχος

Η διορθική υπερηχογραφία, Transrectal ultra sound (TRUS),προσφέρει στον ουρολόγο πάρα πολλές και σημαντικές πληροφορίες για τον προστάτη.

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2007

Μαιευτική υπερηχογραφία

Ο υπερηχοτομογράφος-ή υπέρηχος- είναι πλέον ένα διαγνωστικό εργαλείο απαραίτητο στο σύγχρονο μαιευτήρα για την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης.