Σύλλογοι Ασθενών

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022, 09:02

Αναβρασμός σε κάποιες θεραπευτικές κατηγορίες

Καλά κρατούν οι επισκέψεις σε συλλόγους ασθενών.

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022, 17:23

Θεσμική αναγνώριση της συμμετοχής των ασθενών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Ιστορική μέρα για το κίνημα των ασθενών στην Ελλάδα και πρωταρχικός στόχος από τη στιγμή της ίδρυσής της. 

Τρίτη, 10 Μαΐου 2022, 11:45

Βγήκαν μαχαίρια στους Συλλόγους ασθενών

Όλα είναι στην εκπροσώπηση.