Αποφασίσατε πως ο γάμος σας έφτασε στο τέλος του και θέλετε να το κάνετε και επίσημο κινώντας τις διαδικασίες του διαζυγίου;

Το πώς θα γίνει αυτό και ποιο θα είναι το κόστος, θα κριθεί από παράγοντες όπως το αν συμφωνεί ο/η σύζυγός σας, αν υπάρχουν ανήλικα παιδιά και πόσο διήρκεσε η έγγαμη συμβίωση. Μάθετε παρακάτω ποια είναι τα βήματα της διαδικασίας με απλά λόγια και πόσο στοιχίζει να λυθεί ο γάμος σας.

Τα είδη και οι διαδικασίες του διαζυγίου Χοντρικά, υπάρχουν δύο είδη διαζυγίων: Τα συναινετικά και τα κατ’ αντιδικία. Στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου, πρέπει να συμφωνούν και οι δύο πλευρές, να έχει δηλαδή ο δικηγόρος έγγραφη συμφωνία των δύο συζύγων πως επιθυμούν να λυθεί ο γάμος (υπό την προϋπόθεση αυτός να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών) για να την παρουσιάσει στο δικαστήριο. Σε αυτό το δικαστήριο, εκδίδεται και μια προσωρινή απόφαση περί επιμέλειας και επικοινωνίας, εφόσον υπάρχουν ανήλικα παιδιά. Η οριστική απόφαση για την επιμέλεια εκδίδεται σε δεύτερο δικαστήριο (μονομελές πρωτοδικείο με εκουσία διασικασία, τη διαδικασία και το κόστος του οποίου ακολουθούν πιο κάτω). Το διαζύγιο κατ’ αντιδικία, από την άλλη, σημαίνει πως κινεί την διαδικασία ένας εκ του ζευγαριού, αλλά ο άλλος δεν συμφωνεί. Ο πρώτος λοιπόν υποβάλλει αγωγή εναντίον του άλλου, και ως αντίδικοι καλούνται στο δικαστήριο να αποδείξουν το κατά πόσο συντρέχουν λόγοι διαζυγίου ή όχι. Στις παρακάτω υποπεριπτώσεις του κατ’ αντιδικία διαζυγίου, το δικαστήριο εκδίδει το διαζύγιο υπέρ του ενάγοντα χωρίς να χρειάζονται περαιτέρω αποδείξεις:

  • Λόγω ισχυρού κλονισμού της έγγαμης συμβίωσης, και συγκεκριμένα διγαμίας, μοιχείας ή ενδοοικογενειακής βίας. Οι παραπάνω λόγοι θεωρούνται ισχυροί κλονισμοί που τεκμαίρουν το διαζύγιο χωρίς να χρειαστούν περαιτέρω αποδείξεις.
  • Λόγω διετούς διάστασης, αν αποδεικνύεται δηλαδή πως το ζευγάρι έχει διακόψει τη συμβίωση για τουλάχιστον δύο έτη.

Το κόστος του διαζυγίου

Το κόστος για τα παραπάνω είδη διαζυγίων είναι περίπου το ίδιο: Τα γραφειοκρατικά έξοδα για το συναινετικό διαζύγιο είναι περίπου 450€ και για το κατ’ αντιδικία περίπου 500€. Αυτά είναι έξοδα για παράσταση δικηγόρου (ποσό που πηγαίνει στον δικηγορικό σύλλογο), χαρτοσήμανση αγωγής και προτάσεων και άλλα γραφειοκρατικά έξοδα. Το εξτρά κόστος για το κατ’ αντιδικία διαζύγιο αφορά τον δικαστικό επιμελητή. Από εκεί και πέρα, είναι στην ευχέρεια κάθε δικηγόρου να ορίσει και την δική του αμοιβή – συνήθως κάθε δικηγόρος αναφέρει μια τιμή που περιλαμβάνει και την δική του αμοιβή αλλά και τα παραπάνω «πάγια» κόστη διαζυγίου και μπορεί να κυμαίνεται από 1.500 ως μερικές χιλιάδες ευρώ, κατά περίπτωση. Σημειώστε ωστόσο, πως στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου, υπάρχει η δυνατότητα το ζευγάρι να απευθυνθεί από κοινού σε έναν δικηγόρο, επιλογή συνήθως πιο οικονομική. Επιπλέον, έχετε υπόψη σας πως στην περίπτωση του κατ’ αντιδικία διαζυγίου, τα παραπάνω κόστη αφορούν το πρόσωπο που θα κάνει την αγωγή. Η απέναντι πλευρά, επιβαρύνεται με περίπου 160€ λιγότερα για τα έξοδα του δικαστηρίου.

Διατροφή και επιμέλεια

Αν το ζευγάρι έχει ανήλικα παιδιά, υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις: Η πρώτη (και ανέξοδη) είναι να συμφωνήσουν μεταξύ τους, τους όρους της επιμέλειας των παιδιών στο πλαίσιο του συναινετικού διαζυγίου. Διαφορετικά, γίνεται (διαφορετική του διαζυγίου) δίκη για την επιμέλεια και για την διατροφή. Αυτός που κινεί την διαδικασία, ορίζει το ποσό της διατροφής που ζητά για τα παιδιά, και η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνεται με βάση αποδείξεις για το εισόδημα των δύο πλευρών και για το κόστος διαβίωσης των παιδιών (φροντιστήρια, ένδυση, διατροφή κλπ).

Το κόστος του δικαστηρίου της επιμέλειας και της διατροφής ορίζεται στα 535 περίπου ευρώ για την πλευρά που κάνει την αγωγή και περίπου 200 ευρώ λιγότερα για την απέναντι πλευρά, ενώ – αφού θεωρείται διαφορετικό δικαστήριο – κάθε δικηγόρος ορίζει αντίστοιχα την αμοιβή του. Μετά την έκδοση της απόφασης διαζυγίου, θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση στον εισαγγελέα για να διακοπεί ο γάμος (μαζί με τα πιστοποιητικά που ζητούνται, υπολογίστε περί τα 10€), και άλλο ένα μικρό ποσό για χαρτόσημα που πρέπει να κατατεθούν στην μητρόπολη, εφόσον υπήρξε θρησκευτικός γάμος. Σημειώστε πως, από την στιγμή που υπάρχει τελεσίδικη απόφαση διαζυγίου (δηλαδή δεν υπάρχει έφεση από κάποιον εκ των αντίδικων), θα πρέπει η λύση του γάμου να δηλωθεί στο ληξιαρχείο εντός ενός μήνα, διαφορετικά θα υπάρξει πρόστιμο της τάξης των 100€. Αντίθετα, αν υπάρξει έφεση, η υπόθεση μεταφέρεται στο εφετείο – αυτό πρακτικά σημαίνει νέα, ακόμη μεγαλύτερα λόγω μεταφοράς στο εφετείο, έξοδα.