Η ‘ωχρά κηλίδα’ δεν είναι πάθηση, όπως πολλοί πιστεύουν, είναι περιοχή που μπορεί να προσβληθεί από πολλές και διάφορες παθήσεις.
Μία από αυτές είναι και η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς. Είναι μια αλλαγή που οφείλεται στην ηλικία, όπως εξηγεί ο Ι. Δατσέρης, Αντιπρόεδρος Εταιρεία Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς .

Είναι η ατροφία των χιτώνων του βυθού του οφθαλμού και η παύση της λειτουργίας για την οποία προορίζονταν. Αυτή η μορφή της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς, ονομάζεται ξηρή ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς και μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί θεραπεία για την αντιμετώπισή της.

Κάποιες φορές η ξηρή μορφή της Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς μπορεί να μεταπέσει σιγά - σιγά, ή εντελώς ξαφνικά σε υγρή μορφή και αυτό γιατί παθολογικά αγγεία αναπτύσσονται στην εκφυλισμένη περιοχή της ωχράς.