Άνθρωποι με καρκίνο του αίματος θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν καλύτερα, με απλό φάρμακο για την αρθρίτιδα, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Ο Martin Zeidler, του University of Sheffield, ανακάλυψε ότι το methotrexate, που χρησιμοποιείται για την αρθρίτιδα, δρα καταστέλλοντας τη μοριακή οδό που είναι υπεύθυνη για την πρόκληση της νόσου.

Αρχικές έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε κύτταρα μύγας για εντοπισμό μικρών μορίων που διαμορφώνουν τη σηματοδότηση JAK/STAT, οδό της οποίας η λανθασμένη ρύθμιση είναι κεντρική όσον αφορά την ανάπτυξη στους ανθρώπους των μυελοϋπερπλαστικών νεοπλασμάτων-  συλλογικός όρος για προοδευτικούς καρκίνους του αίματος όπως η αληθής πολυκυτταραιμία.

Η αληθής πολυκυτταραιμία είναι είδος καρκίνου του αίματος που προκαλεί υπερπαραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Περαιτέρω έρευνα σε ανθρώπινα κύτταρα έδειξε ότι η methotrexate δρα ως καταστολέας της ενεργοποίησης της οδού JAK/STAT, ακόμα και σε κύτταρα που φέρουν το μεταλλαγμένο γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τα μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα σε ασθενείς.

Οι ερευνητές έδειξαν σε αρκετά καταληκτικό βαθμό ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο για την αντιμετώπιση μοντέλων ποντικών με ανθρώπινα μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα- αποτελέσματα που παρέχουν πιο απτή αναμονή επιτυχίας στους ανθρώπους.

Οι ασθενείς εμφανίζουν κνησμό, πονοκεφάλους, απώλεια βάρους, κούραση και νυχτερινές εφιδρώσεις.

Οι τρέχουσες αγωγές δεν επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου και παρέχουν μικρή ανακούφιση από τα συμπτώματα.

Οι ερευνητές ελπίζουν τώρα να προχωρήσουν σε πλήρη κλινική δοκιμή, στις αρχές του νέου έτους.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Haematologica.

Πηγές: Haematologica.