Οι ασθενείς με αιμορροφιλία Β μπορεί να πληρώσουν έως και 25 φορές περισσότερο το κόστος της υγειονομικής τους περίθαλψης σε σύγκριση με τα άτομα που δεν εμφανίζουν αυτήν την διαταραχή του αίματος, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Blood Advances.

Ερευνητές από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κολοράντο αξιολόγησαν τα δεδομένα των ασφαλιστικών απαιτήσεων από τον Ιούνιο του 2011 έως τον Φεβρουάριο του 2019 για 454 ασθενείς με αιμορροφιλία Β. Οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με τη σοβαρότητα της νόσου, καθοριζόμενη από τη συχνότητα των συμβάντων αιμορραγίας που παρουσίασαν, την ηλικία και το φύλο.

«Παρόλο που η αιμορροφιλία Β είναι μια σπάνια διαταραχή, σχετίζεται με ένα σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό βάρος. Το άμεσο κόστος περιλαμβάνει φάρμακα, επισκέψεις στο γιατρό, νοσηλεία, διαδικασίες (π.χ. ιατρικές, χειρουργικές) και εργαστηριακές αξιολογήσεις, ενώ το έμμεσο κόστος περιλαμβάνει μείωση της παραγωγικότητας, αύξηση της απουσίας από την εργασία, αναπηρία που προκύπτει από επιπλοκές όπως επαναλαμβανόμενη αιμορραγία και βλάβη στις αρθρώσεις », ανέφεραν οι επιστήμονες στη μελέτη τους.

Οι ασθενείς με διαταραχή του αίματος έκαναν σημαντικά υψηλότερη χρήση υγειονομικής περίθαλψης με μέσο όρο νοσηλείας 0,3 φορές ετησίως, ενώ πραγματοποίησαν 0,6 φορές έκτακτες επισκέψεις, καθώς και 17,7 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία έναντι ποσοστών 0,1, 0,2 και 8,0, αντίστοιχα, για την ομάδα των ασθενών που δεν εμφάνιζε αυτή την διαταραχή στο αίμα . Η αιμοφιλία Β συσχετίστηκε επίσης με υψηλότερες βαθμολογίες του δείκτη συννοσηρότητας Charlson.

Το μέσο συνολικό ετήσιο κόστος υγειονομικής περίθαλψης ανά ασθενή με αιμορροφιλία Β ήταν 201.635 δολάρια, που είναι 25 φορές υψηλότερο από το μέσο όρο των 7.879 δολαρίων που δαπανήθηκε από ασθενείς χωρίς τη διαταραχή στο αίμα. Το ετήσιο κόστος ήταν επίσης υψηλότερο για ασθενείς με πιο σοβαρή ασθένεια, με μέσο κόστος της τάξεως των 80.811 δολαρίων για ασθενείς με ήπια συμπτώματα, 137.455 δολαρίων με μέτρια συμπτώματα,  251.619 με μέτρια-σοβαρή νόσηση και 632.088  για ασθενείς με σοβαρή αιμορροφιλία Β.

«Τα ευρήματα αυτής της μελέτης επισημαίνουν το σημαντικό βάρος της ασθένειας που σχετίζεται με την αιμοφιλία Β», έγραψαν οι συγγραφείς στο συμπέρασμα. "Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα μπορούσαν να παράσχουν χρήσιμες συμβουλές για αναλύσεις κόστους-αποτελεσματικότητας στην αιμορροφιλία Β για να εξηγήσουν την πιθανή αντιστάθμιση κόστους που σχετίζεται με νέες επιλογές θεραπείας, όπως η γονιδιακή θεραπεία."

Πηγές:
Blood Advances.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
44 θάνατοι, 54 διασωληνωμένοι, 991 εισαγωγές λόγω CoViD
Πανελλαδική στάση εργασίας την Παρασκευή των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία
Έρευνα και Υποτροφίες για τη θεραπεία και πρόληψη του καρκίνου