Ελλείψεις φαρμάκων, μεγάλο θέμα, αλλά οι διακοπές διάθεσης σκευασμάτων μάλλον είναι μεγαλύτερο... Και μπορεί κάποιος να πει, όχι αν υπάρχει δυνατότητα ανταλλαξιμότητας -που στις περισσότερες των περιπτώσεων υπάρχει- αλλά γιατί γίνονται διακοπές διανομής. Ιδίως όταν τα συγκεκριμένα σκευάσματα διανέμονται κανονικά και αδιαλείπτως στο εξωτερικό... Αυτά.... Τα λοιπά από εβδομάδα...

'Εως τότε Καλή Ανάσταση με υγεία.