Η Boussias και το Health Daily διοργανώνουν διαδικτυακά για πρώτη χρονιά το συνέδριο Partnering for Patients στις 28 Μαΐου 2021. Η θεματολογία του θα επικεντρωθεί στην ανάγκη υιοθέτησης μιας Ασθενοκεντρικής Στρατηγικής από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του υγειονομικού χώρου και θα επιχειρήσει να προσεγγίσει το θέμα πέρα από τη θεωρία, στην πράξη.

Γνωρίζουμε πραγματικά τι σημαίνει ενδυνάμωση των ασθενών; Με ποιους τρόπους γίνεται, τι περιλαμβάνει, ποια είναι τα αποτελέσματα που αναμένονται από τους διάφορους ενδιαφερόμενους; Για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις αυτές αλλά και να προσεγγίσουμε το θέμα συνολικά, ανοίγουμε έναν διεπιστημονικό και διεπαγγελματικό διάλογο πάνω στους τρόπους με τους οποίους η Ασθενοκεντρικότητα μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Στόχος είναινα αλλάξει η φύση των συζητήσεων γύρω από τη στρατηγική με επίκεντρο τον ασθενή, να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών αλλά και ουσιαστικής ανάλυσης των αναγκών των ασθενών, έτσι ώστε όταν αποφασίζονται πρωτοβουλίες και προγράμματα που στοχεύουν να βοηθήσουν τους ασθενείς στο ταξίδι τους στη διάρκεια της νόσου, να λαμβάνονται σωστές και στοχευμένες αποφάσεις για την υγεία των ασθενών αλλά και να παρουσιαστούν οι βέλτιστες πρακτικές σε συνεργατικά προγράμματα που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες όπως: συμμόρφωση στη θεραπεία, πρόληψη, διαχείριση της νόσου, ψυχολογική υποστήριξη και γενικότερα ενημέρωση και ευαισθητοποίηση καθώς και ιδέες που μπορούν να παρακινήσουν όλους τους φορείς για την υιοθέτηση μιας πιο ασθενοκεντρικής προσέγγισης.

Η Θεματολογία θα επικεντρωθεί σε:

 • Σχεδιασμός και στρατηγική της ΕΕ για την προώθηση της Ασθενοκεντρικότητας
 • Η Ασθενοκεντρικότητα ως εθνική προτεραιότητα
 • Ενδυνάμωση Ασθενών σημαίνει Εκπαίδευση Ασθενών: Με ποιους τρόπους το επιτυγχάνουμε;
 • Συμμετοχή των ασθενών στην Έρευνα
 • Τρόποι για να ξεπεραστούν τα εμπόδια καθυστέρησης στην πρόσβαση
 • The changing Patient Journey: Πώς ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες;

Τις εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξει η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, κα Κατερίνα Κουτσογιάννη ενώ σημαντικοί ομιλητές τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Ευρώπη συμμετέχουν στις εργασίες του συνεδρίου.

Οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό για την προώθηση της Ασθενοκεντρικής Στρατηγικής θα συζητηθούν κατά την πρώτη ενότητα του συνεδρίου στηνοποία συμμετέχουν οι: Δημήτρης Αθανασίου, PDCO Member, European Medicines Agency - EURORDIS, Member of the Board of WDO, EPF and GPA, Dirk Van den Steen, Deputy Head of Unit in B1, DG SANTE Health Systems, Medical Products and Innovation, European Commission, Matteo Scarabelli, Patient Engagement Manager – HTA, EURORDIS, Juan García Burgos, Head of Public and Stakeholders Engagement Department, Stakeholders and Communication Division, European Medicines Agency (EMA).

Επιβεβαιωμένοι διεθνείς ομιλητές:

 • Pablo Botas, CEO & Head of Science, Foundation 29
 • Juan García Burgos, Head of Public and Stakeholders Engagement Department, Stakeholders and Communication Division, European Medicines Agency (EMA)
 • Martine Dehlinger-Kremer, Vice President of Scientific Affairs, Pediatric Subject Matter Expert,PRA Health Sciences, Center for Pediatric Clinical Development, President EUCROF, Chair of the Children Medicines Working Party, European Forum for Good Clinical Practice (EFGCP)
 • Sally Hofmeister, Duchenne CAB Coordinator
 • Matteo Scarabelli, Patient Engagement Manager – HTA, EURORDIS
 • Dirk Van den Steen, Deputy Head of Unit in B1, DG SANTE Health Systems, Medical Products and Innovation, European Commission

ΕπιβεβαιωμένοιΈλληνες ομιλητές:

 • Mary Adamopoulou, President “95” Rare Alliance Greece, EUPATI Fellow
 • Dimitris Athanasiou, PDCO Member, European Medicines Agency - EURORDIS, Member of the Board of WDO, EPF and GPA
 • Nikos Dedes, Secretary General, Hellenic Patients Association (EAE), Chair ‘Positive Voice’ Association of HIV-positive people in Greece, President, European AIDS Treatment Group
 • Athanasios Exadaktilos, President, Panhellenic Medical Association
 • Evangelia Koraki, President of the CRO’s – HACRO Association, President and CEO of “CORONIS Research”
 • Katerina Koutsogianni, President Hellenic Patients Association (EAE),President, Panhellenic Federation of Associations of Patients, Parents, Guardians and Friends of Children with Rheumatic Diseases (Rev Mazin)
 • Anastasia Krithara, Post-Doc Researcher at IIT of NCSR "Demokritos" in Athens, Member of Software and Knowledge Engineering Laboratory (SKEL), General Secretary of Hellenic Artificial Intelligence Society (EETN)
 • Dimitra Lingri, Co-Chair of RWE and Artificial Intelligence (AI) for HTAi, Managing Director at European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN)
 • Christos Lionis, MD, Professor of General Practice and Primary Health Care, Head of Clinic of Social and Family Medicine, Faculty of Medicine, University of Crete
 • Olympios Papadimitriou, President, Hellenic Association of Pharmaceutical Companies (SFEE)
 • Elena Petelos, Co-Chair of RWE and Artificial Intelligence (AI) for HTAi, Vice President HTA Section, European Public Health Association (EUPHA)
 • Theofanis Rigatos, Head of Strategic Planning, General Directorate for the Organization and Planning of Health Services Purchasing, National Organization for Health Services (EOPYY)
 • George Tsiakalakis, Director, Hellenic Patients Association (EAE)

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ: