Αυξημένο ιικό φορτίο παρουσιάζουν η Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, το Ηράκλειο και η Αλεξανδρούπολη.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή έκθεση του ΕΟΔΥ, την εβδομάδα 10 έως 16 Μαΐου, παρατηρήθηκαν πτωτικές ή σταθεροποιητικές τάσεις, σε σχέση με την εβδομάδα 3 έως 9 Μαΐου στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των 6 από τις 11 περιοχές που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ.

Kαθαρά πτωτικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στην Πάτρα (-80%) και στον Βόλο (-56%).

Οριακά πτωτικές παρουσιάστηκαν οι μεταβολές στο Ρέθυμνο (-26%) καθώς και στη Λάρισα (-10%) και στην Ξάνθη (-10%).

Σταθερό παρέμεινε ουσιαστικά το ιικό φορτίο στην Περιφέρεια Αττικής, παρουσιάζοντας μη σημαντική μεταβολή (-3%).

Τέσσερις από τις έντεκα περιοχές του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ παρουσίασαν καθαρά αυξητικές τάσεις, οι οποίες κυμάνθηκαν από +198% στα Χανιά έως +36% στη Θεσσαλονίκη.

Τέλος, στον Άγιο Νικόλαο το ιικό φορτίο στα αστικά λύματα δεν ήταν ανιχνεύσιμο.

Ποσοστιαία μεταβολή μέσου εβδομαδιαίου ιικού φορτίου

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΠΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟ
Αττική -3%
Θεσσαλονίκη +36%
Λάρισα -10%
Βόλος -56%
Ηράκλειο Κρήτης +94%
Χανιά +198%
Ρέθυμνο -26%
Άγιος Νικόλαος Χωρίς ιικό φορτίο
Πάτρα -80%
Ξάνθη -10%
Αλεξανδρούπολη +45%