Περίπου 100 ιατρικές εξετάσεις -κάποιοι μιλούν για σημαντικά υψηλότερο νούμερο- και μάλιστα πρώτης γραμμής, κοστίζουν λιγότερο από ένα καφέ. Απίστευτο μεν, αληθινό δε! 

Ετσι εξηγείται το γιατί βρίσκονται στα κάγκελα οι εργαστηριακοί και οι επιστολές στους αρμοδίους να βρουν λύση πάνε και έρχονται. Γιατί οι ίδιοι βλέπουν τα βράχια, αλλά άλλοι είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. 

Το θέμα είναι ότι τα 80 λουκέτα είναι γεγονός και έρχονται και άλλα...